II debata oksfordzka w ZSTiE – patronujemy!

II Debata Oksfordzka pod hasłem „Jeśli mam wybierać między większym złem, a mniejszym złem, to nie chcę wybierać wcale. Moralność w dzisiejszym świecie” odbyła się w 31 maja 2017 w auli szkolnej ZSTE.  Marszałkiem był Sebastian Gąsiński z klasy II e, a sekretarzem Marcin Tarasiewicz (IIe). W debacie wzięło udział ośmioro mówców. Po stronie propozycji głos zabrali kolejno: Wiktor Płuciennik (IIe), Jan Derbiszewski (IIe), Kacper Kaźmierczak (IIf), Joanna Michalska (IIf). Po stronie opozycji swoje argumenty przedstawili: Jakub Kurczewski (IIc), Miłosz Guglas (IIe), Gracjan Witczak (IIf), Julia Seydak (IIf). W tajnym głosowaniu debatę wygrał mówca nr 7, czyli Joanna Michalska. Ona również będzie marszałkiem kolejnej debaty, która odbędzie się we wrześniu 2017. Zgodnie z propozycją przyszłej marszałkini temat III Debaty brzmi: Wiedza jest martwa – system edukacji w dzisiejszych czasach polega  na modelu „zakuć, zdać, zapomnieć”.

(pierwsza debata)

weekend z Leśmianem, Samselem, Madkidem i nie tylko, 12-13.05.2017

serdecznie zapraszamy na piątkowe spotkanie z poezją Karola Samsela i muzyką Madkida, czyli Piotra Józefiaka, oraz na sobotni koncert grupy Mimochodem – recital do tekstów Bolesława Leśmiana: uczcijmy wspólnie urodziny mistrza, nawet jeśli pomimo, czy też mimochodem

strona imprezy

strona imprezy

strona konkursu

Orwell Wiecznie Żywy: WebQuest

http://cdn.langboss.pl/

Lekcja otwarta podsumowująca nowatorski projekt autorski pt. „Orwell 1984-1017” z wykorzystaniem metody WebQuest. Projekt miał na celu wskazać mechanizmy powstawania systemów totalitarnych i skutki ich działania z wykorzystaniem dwóch książek G. Orwella: „Folwark zwierzęcy” i „Rok 1984” oraz źródeł historycznych dotyczących różnych systemów totalitarnych i ich twórców. Projekt trwał trzy miesiące i przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem było stworzenie WebQuesta na podstawie zgromadzonej wiedzy dla wszystkich uczniów w klasie (był to od początku do końca autorski projekt uczniów, od treści począwszy na szacie graficznej skończywszy). Drugim etapem było przygotowanie w kilkuosobowych grupach 15-20 minutowych prezentacji i przedstawienie ich na lekcji otwartej wieńczącej projekt. Lekcja odbyła się 28 marca 2017 roku w auli szkolnej i zgromadziła prawie 100 osób (także spoza szkoły).