II debata oksfordzka w ZSTiE – patronujemy!

II Debata Oksfordzka pod hasłem „Jeśli mam wybierać między większym złem, a mniejszym złem, to nie chcę wybierać wcale. Moralność w dzisiejszym świecie” odbyła się w 31 maja 2017 w auli szkolnej ZSTE.  Marszałkiem był Sebastian Gąsiński z klasy II e, a sekretarzem Marcin Tarasiewicz (IIe). W debacie wzięło udział ośmioro mówców. Po stronie propozycji głos zabrali kolejno: Wiktor Płuciennik (IIe), Jan Derbiszewski (IIe), Kacper Kaźmierczak (IIf), Joanna Michalska (IIf). Po stronie opozycji swoje argumenty przedstawili: Jakub Kurczewski (IIc), Miłosz Guglas (IIe), Gracjan Witczak (IIf), Julia Seydak (IIf). W tajnym głosowaniu debatę wygrał mówca nr 7, czyli Joanna Michalska. Ona również będzie marszałkiem kolejnej debaty, która odbędzie się we wrześniu 2017. Zgodnie z propozycją przyszłej marszałkini temat III Debaty brzmi: Wiedza jest martwa – system edukacji w dzisiejszych czasach polega  na modelu „zakuć, zdać, zapomnieć”.

(pierwsza debata)