Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej

Festiwal jest dorocznym podsumowaniem działań Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu, a jednocześnie próbą przywrócenia czytelnikom i krytykom twórczości Wandy Karczewskiej.

Nazwa “poetycki” to hasło wyjściowe, nasze przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy nie tylko miłośników poezji, ale literatury w ogóle, a także teatru, muzyki czy sztuk wizualnych.

I Festiwal Plakat strona festiwalu

plakat A3strona festiwalu

plakat najnowszy - Kopiastrona festiwalu

Plakat1strona festiwalu

V FESTIWAL PLAKAT OGÓLNYstrona festiwalu

strona festiwalu

strona festiwalu

 

Dotychczas odbyło się 7 edycji, na kolejną zapraszamy w 16-18 listopada 2018