Kamil Bałyniec

Kamil Bałyniec właśnie zadebiutował twórczo, autor poniższego artykułu zamieszczonego na stronach ogólnopolskiego Tygodnika Literacko-Artystycznego pod egidą Związku Literatów Polskich, pisarze.pljest uczniem klasy IIIc Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Jego pasjami są motocykle i samochody. Ponadto interesuje się historią i muzyką metalową. artykuł (22 II 2017), Sabaton, czyli lekcja historii w pięć minut, publikujemy w intencji promowania młodych talentów [redakcja pisarze.pl].

I kolejny artykuł (12 VI 2017) Kamila, Muzyczne koło, na łamach tygodnika pisarze.pl.