Kamil Bałyniec

Kamil Bałyniec właśnie zadebiutował twórczo, autor poniższego artykułu zamieszczonego na stronach ogólnopolskiego Tygodnika Literacko-Artystycznego pod egidą Związku Literatów Polskich, pisarze.pljest uczniem klasy IIIc Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Jego pasjami są motocykle i samochody. Ponadto interesuje się historią i muzyką metalową. Publikujemy artykuł w intencji promowania młodych talentów, redakcja pisarze.pl.