Ekfraza 14.05.2011

ekfraza: poezja i malarstwo w Gołuchowie 14 maja 2011

ekfraza zaproszenie

ekfrazaplakat

ekfraza zapowiedź Izabela Fietkiewicz-Paszek – artykuł w Salonie Literackim:

Ekfraza może zaistnieć na wiele sposobów, bywa opisem, dyskursem o dziele, dialogiem z nim, nawiązaniem, próbą interpretacji czy transgresji – za każdym jednak razem tworzy przestrzeń, która jest szansą nie tylko na spotkanie literatury ze sztuką wizualną, ale przede wszystkim na spotkanie różnorodnych odsłon artystycznej wrażliwości. I spotkanie to potrafi być niezwykłe. Kiedy słowo oswaja obraz, chwyta jego refleksy, poszerza znaczenia, rozbudowuje lub syntezuje przedstawione, dodaje kolejne kręgi emanacji lub podświetla z wybranej strony – próbuje korespondować z dziełem, a z drugiej strony odbija się od niego i tworzy zupełnie nowe światy.

Jeśli obcowanie ze sztuką prowokuje do tego, by słowem podążać za kreską, kształtem, strukturą, kolorem, jeśli prowokuje do przepisania jej symboliki (niezależnie od tego, czy będzie to odwzorowanie, kontynuacja czy choćby i negacja), do przetransponowania na język literatury, i jeśli z tego spotkania rodzi się jakaś nowa opowieść, można mówić o estetycznej jedności.

Nieustannie podejmowane próby przekroczenia ram (nomen omen) obrazu i wyprowadzenia z niego nowych symboli, fenomen literackich poszukiwań „dalszego ciągu” dzieła – to z jednej strony metafizyczny, a z drugiej niezwykle intymny, niepowtarzalny i unikatowy charakter spotkań na pograniczu sztuk.
14 maja 2011 chcą o tym wszystkim mówić – w niezwykłym gołuchowskim entourage’u, miejscu wręcz stworzonym, by rozważać tu o słowach i obrazach – prelegenci

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI O EKFRAZIE:
– Paweł BERNACKI (Wrocław), krytyk literacki, specjalizujący się w ekfrazach w poezji Z. Herberta i S. Grochowiaka;
– Cezary SIKORSKI (Szczecin), poeta, filozof i wydawca, autor wielu ekfraz;
– Jacek SOJAN (Kraków), poeta, polonista, archiwista;
– Andrzej SZNEJWEIS (Opole), artysta zajmujący się ilustracją książkową i prasową, projektowaniem publikacji, grafiką artystyczną i malarstwem.
Prowadzenie: Sławomir PŁATEK (Rumia).

W dalszej części programu zapraszamy na
WIECZÓR POEZJI I OBRAZU, czyli już nie teoretyczne spotkanie z ekfrazą, w ramach którego odbędą się:
– prezentacja  książki Cezarego SIKORSKIEGO pt. „Monadologia stosowana”, połączona z projekcją filmu.
Prowadzenie: Bogdan ZDANOWICZ.
– spotkanie z Piotrem NITĄ, I miejsce w Ogólnopolskim konkursie na ekfrazę tryptyku Hieronima Boscha „Ogród ziemskich rozkoszy” (2011).
Prowadzenie: Aneta KOLAŃCZYK.
– premiera książki „Próby wyjścia” Izabeli FIETKIEWICZ-PASZEK. Sonety zaprezentują: Iwona MICHNIEWICZ, Jurek SZUKALSKI i autorka. Oprawa muzyczna: Piotr GIERNALCZYK.
Prowadzenie: Aneta KOLAŃCZYK

Zaułek Wydawniczy Pomyłka wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka Mleka przygotowują okolicznościowy arkusz, w którym oprócz informacji o konferencji znajdą się ekfrazy autorstwa m.in. Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Michała Kowalówki, Magdaleny Krytkowskiej, Karoliny Kułakowskiej, Sławomira Płatka, Joanny Pucis, Marka Radeckiego, Doroty Ryst, Teresy Rudowicz, Cezarego Sikorskiego, Aleksandry Słowik.

Zapraszam w imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i własnym
Izabela Fietkiewicz-Paszek

 

 

R E F E R A T Y:

JACEK SOJAN – Norwidowska koncepcja

PAWEŁ BERNACKI – Przepisać obraz

ANDRZEJ SZNEJWEIS – Obrazy milczą

CEZARY SIKORSKI – O poezji, ekfrazie i obrazie

ekfraza reportaż I

ekfraza reportaż II

relacje z imprezy:

 

ekfraza relacja Małgorzata Południak

ekfraza relacja Beata Stanecka-Busz

ekfraza relacja Joanna Pucis

ekfraza relacja Beaty Wicenciak

próby wyjścia

 

o Próbach w Radiu Centrum – Jolanta Delura: Rok temu wydała swoją pierwszą książkę: „Portret niesymetryczny”. W tym roku przyszedł czas na kolejną, czyli „Próby wyjścia”. Izabela Fietkiewicz-Paszek, bo o niej mowa zaprezentowała ją w Gołuchowie, podczas Ogólnopolskiej Konferencji o Ekfrazie. Jak wyjaśniła słuchaczom Radia Centrum, wiersze z nowego tomu są ekfrazą, czyli próbą przełożenia obrazu na słowo.

„To są sonety inspirowane malarstwem Beksińskiego, Boscha i wielu innych malarzy. Druga część książki to są sonety, które napisałam, a do których swoje obrazy dopasował polski malarz mieszkający od lat w Australii, Jarosław Wójcik. Oficjalne życie książki zacznie się 3 czerwca w Szczecinie. Tam będzie spektakl, który ma przygotować Pani Małgorzata Klara, która była w Kaliszu na Spotkaniach Teatralnych, tak że miałam okazję zobaczyć ją po raz pierwszy. Jestem jak najlepszej myśli.”

W Gołuchowie wiersze zabrzmiały w wykonaniu: Iwony Michniewicz, Jerzego Szukalskiego i samej autorki. Niebawem powinny się pojawić w kaliskich księgarniach.

artykuł Agnieszki Burchackiej w Życiu Kalisza

Ekfraza, życie kalisza, 18.05.2011

arkusz Ogólnopolskiej Konferencji o Ekfrazie

Ekfraza

I Ogólnopolski Festiwal im. Wandy Karczewskiej: