Cyprian Kamil Norwid 24.09.2015 [194. rocznica urodzin]

norwid plakat - Kopia