Konkurs na recenzję Błędnych ogni Teresy Rudowicz

konkursnarec

1. Temat konkursu:

Przedmiotem konkursu jest recenzja książki Teresy Rudowicz „Błędne ognie”.
2. Nagrody:
Najlepsze recenzje zostaną uhonorowane nagrodami finansowymi.Pula nagród wynosi 1000 zł i może być przyznana jednej osobie.
3. Jury
Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora.
4. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie recenzji książki „Błędne ognie” w formie elektronicznej na adres:lyzkamleka@gmail.com, z dopiskiem w tytule wiadomości: „Konkurs na recenzję”. Do pracy należy dołączyć imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe.
5. Termin składania prac:
Termin nadsyłania prac: 30 września 2015 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 października na portalu społecznościowym Facebook, na stronie Teresy Rudowicz
8. Zgody:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację nadesłanych prac na stronie autorki.

Zainteresowanych konkursem, którzy nie mają książki, proszę o kontakt. Wyślę wersję elektroniczną.

PROTOKÓŁ JURY

Protokół z posiedzenia Jury 

Konkursu na Recenzję Tomu Poezji pt. Błędne ognie Teresy Rudowicz

W dniu 31 października 2015 roku Jury w składzie: Tadeusz Olszewski, Karol Samsel i Beata Wicenciak po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs recenzjami jednogłośnie postanowiło przyznać:

nagrodę główną (700 zł)

p. Patrycji Jarosz (Marcie Struzik) za pracę pt. „Koniec baśni – początek niewiary. O Błędnych ogniach Teresy Rudowicz”

oraz

wyróżnienie (300 zł)

p. Edycie Antoniak-Kiedos za pracę pt. „Czy trzeba znać sens i cel?”

Jury gratuluje Laureatkom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział.

 

Komentarz jurora

Autorka recenzji „Koniec baśni – początek niewiary. O >>Błędnych ogniach<< Teresy Rudowicz” dystansuje swoich rywali na wielu polach. Czym przede wszystkim? Erudycją, która udobitnia i uprawdopodobnia kobiecą, metakobiecą ramę wierszy Rudowicz. Jest tu więc płciowość pojęta jako inność, a strategia reżyserowania swoich pozycji płciowych umiejętnie i wiarygodnie przeniesiona zostaje na mapę relacji kolonialnych.  Wisienką na torcie jest odwołanie autorki studium do filozofii Helene Cixous.

Dobrze, że ta filozofka feminizmu pojawia się tutaj w antynomicznym zestawieniu właśnie z Bolesławem Leśmianem. Wielkie gratulacje! 

Karol Samsel

 

[Tadeusz Olszewski]           [Karol Samsel]                      [Beata Wicenciak]