Konkurs na utwór literacki inspirowany martwą naturą dla uczniów Gimnazjum nr 7

KONKURS LITERACKI KAROLAKONKURS LITERACKI KAROLA3

KONKURS LITERACKI KAROLA2 KONKURS LITERACKI KAROLA1

KONKURS TOWARZYSZYŁ WARSZTATOM KAROLA SAMSELA, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 12 XI 2015 W GIMNAZJUM NR 7 W KALISZU

Konkurs na utwór literacki inspirowany martwą naturą

 

Protokół
Jury w składzie:
Aneta Kolańczyk – członek,
Iza Fietkiewicz-Paszek – członek,
Karol Samsel – przewodniczący
po zapoznaniu się w dniu 13 grudnia 2015 ze zgłoszonymi na konkurs pracami uczniów Gimnazjum nr 7 w Kaliszu przyznało następujące nagrody

I miejsce – Agnieszka Skrzypczyńska
II miejsce – Kapcer Kolinka
II miejsce – Adam Kępczyński

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział!

Każdy uczestnik dostanie dyplom za udział.
Laureaci otrzymają nagrody książkowe (ufundowane przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z Kalisza) wraz z dyplomami.

Aneta Kolańczyk
Iza Fietkiewicz-Paszek
Karol Samsel