Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

plakatwilkomirscy

 

Protokół z posiedzenia Jury

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich

W dniu 29 października 2015 roku Jury w składzie: Wojciech Kass (przewodniczący), Aneta Kolańczyk i Tadeusz Olszewski po zapoznaniu się ze 177 zestawami nadesłanych wierszy postanowiło przyznać zgodnie z regulaminem nagrody następującym autorom:

I nagroda – 1000 zł

godło Rusałka Pawik: Magdalena Cybulska, Łódź

II nagroda – 700 zł

godło Evot: Patrycja Jarosz, Warszawa

III nagroda – 500 zł

godło Drugi list jasnowidza do żywych poetów: Marcin Królikowski, Warszawa

 

dwa równorzędne wyróżnienia pierwsze – po 300 zł

godło Major: Karol Graczyk, Toruń

godło Trzos trzustki: Czesław Markiewicz, Zielona Góra

trzy równorzędne wyróżnienia drugie – po 250 zł

godło Apejron: Anna Baśnik, Warta

godło Październik: Miłosz Anabell, Warszawa

godło Weronika: Joanna Chachuła, Sieradz

 

Kategoria muzyczna:

I nagrody nie przyznano

II nagroda – 700 zł

godło Kos: Edyta Wysocka, Miastko

III nagroda – 500 zł

godło Leo: Lech Lament, Turek

wyróżnienie – 250 zł

godło Soliter: Ewa Szymczak, Kalisz

 

Jury gratuluje Laureatom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie wierszy.

 

[Aneta Kolańczyk]            [Tadeusz Olszewski]                  [Wojciech Kass]

 

 

Koperty z danymi laureatów zostały otwarte w obecności sekretarza jury.

 

[Beata Wicenciak]

 

———————————————————————————————————————–

 

pobierz regulamin

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie zd. Temkin i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie.

Regulamin

 1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
 2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3-5 wierszy. Utwory powinny być w czterech egzemplarzach maszynopisu. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane (zarówno w formie drukowanej, jak i w internecie) oraz nienagradzane w innych konkursach.
 3. Każdy utwór należy podpisać godłem-słowem; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu , wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”

[Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie]

 1. Zestawy należy przesłać do 15 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Aneta Kolańczyk

ul. Kubusia Puchatka 27

62-800 Kalisz

z dopiskiem „Konkurs”

 1. Organizator nie ogranicza tematyki utworów, jednak przewiduje dodatkową kategorię: wiersze inspirowane muzyką (przy tych utworach należy dopisać hasło „Wiłkomirscy”).
 2. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz na stronie internetowej stowarzyszenia.
 3. Zgłoszeniepracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
 4. Pula nagród w Konkursie wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie:

Wojciech Kass – przewodniczący

Aneta Kolańczyk (Teresa Rudowicz)

Tadeusz Olszewski

 1. Werdykt Jury jest ostateczny.
 2. Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada 2015 roku podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej 7 listopada 2015 roku.
 3. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów.
 4. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 5. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.lyzkamleka.poezja-art.eu.