Konkurs na recenzję – do 01.10.2016

Protokół z posiedzenia Jury II Konkursu na Recenzję organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

W dniu 20 października 2016 roku Jury w składzie: Tadeusz Olszewski, Karol Samsel i Beata Wicenciak po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs recenzjami jednogłośnie postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce                  Patrycja Jarosz 600 zł

II miejsce                 Kazimierz Rink 400 zł i Anna Mochalska 400 zł

III miejsce                Magdalena Gałkowska 300 zł i Krzysztof Martwicki 300 zł

Jury gratuluje Laureatkom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział.

Komentarz jurora

Podobnie jak w roku ubiegłym, także w tym jurorzy nie mieli żadnych wątpliwości w kwestii przyznania pierwszego miejsca. Tegoroczna zwycięska recenzja to omówienie tomu Krzysztofa Micha i Pawła Łęczuka, One Day in Calisia, projektu, którego nieoczywiste dno, nietrywialną głębię odsłania Patrycja Jarosz. W porównaniu do recenzji z ubiegłego roku (i tamtą rok temu Jarosz zwyciężyła nad swoimi konkurentkami i konkurentami) w tej uderza jednak znamienny lakonizm, rodzaj wypracowanego przez Autorkę eseistycznego wyciszenia (jakże cenna to cecha, i jaka wbrew pozorom – architektoniczna!). Autorzy One Day in Calisia zawdzięczają Jarosz przekonujące pogłębienie swojego projektu. Z jednej strony bowiem w oczach Jarosz i dzięki oczom Jarosz jest to projekt liryki zaangażowanej – antybedekerowskiej, wymierzonej przeciwko niemoralności literackiej turystyki i podróżowaniu jako aktowi specyficznej demoralizacji. Z drugiej – to zamysł liryki w jakiś sposób dyskutującej z flaneuryzmem, z tradycjami monumentalnego modernistycznego spacerowania po Paryżu Charles’a Baudelaire’a, z Pasażami Waltera Benjamina. Z trzeciej strony (bo jest i strona trzecia) – One Day in Calisia to „kaliski projekt antymimetyczny” (potężne słowa), a więc grający nie tylko z manierami naśladowniczymi, lecz także – z całą ideą naśladownictwa rzeczywistości przez literaturę. Nie da się więc tego żadnym sposobem zakwestionować – Patrycja Jarosz jest erudytką. Ma także rzadką zdolność wprowadzania swojej literackiej aktualności w tradycję przeszłości intelektualnej, kulturowej, filozoficznej i artystycznej, w tym wypadku: modernistycznej zwłaszcza. Potrzeba takich głosów i takich recenzentów. Nie tych, którzy do znudzenia „skandują” miejsca, do których zmierzamy, ale tych, którzy z trudem, skrupulatnie, pieczołowicie i z wysiłkiem „artykułują”, „sylabizują”, „odzwierciedlają” fragment po fragmencie miejsca, skąd przychodzimy.

Karol Samsel

 

[Tadeusz Olszewski]               [Karol Samsel]                        [Beata Wicenciak]

dyplom-pj

konkursnarec2016

Konkurs Łyżki Mleka na Recenzję

Regulamin

 

 1. Organizatorem Konkursu na Recenzję, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs finansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „cykl wydarzeń kulturalnych zwiersz się z nami pod wieczór”
 2.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
 3. Przedmiotem Konkursu są książki wydane przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz objęte patronatem stowarzyszenia (lista publikacji na stronie stowarzyszenia – na życzenie uczestnika Konkursu organizator prześle wybrane książki mailem w formie pdf )
 4. Organizator nie ogranicza formy prac konkursowych oraz ich objętości. Na Konkurs można nadsyłać recenzje, eseje, artykuły krytyczne dotyczące wskazanych książek lub ich fragmentów (np. wybranego wiersza, cyklu, opowiadania etc.)
 5. Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie artykuły, które nie były wcześniej publikowane (zarówno w formie drukowanej, jak i w internecie) ani nagradzane w innych konkursach.
 6. Artykuł należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz oświadczeniem: Oświadczam, że jestem autorką/autorem artykułu nadesłanego na konkurs. Artykuł nie był wcześniej publikowany ani nagradzany na innych konkursach. [Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie]
 7. Artykuły należy przesłać do 1 października 2016 roku na adres lyzkamleka@gmail.com (w tytule maila: Konkurs na Recenzję); sekretarz przekazuje jurorom prace bez nazwisk uczestników Konkursu.
 8. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację tekstu w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka i/lub na stronie internetowej stowarzyszenia. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac bez wypłaty dodatkowych honorariów.
 9. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
 10. Pula nagród w Konkursie wynosi 2 000 zł. O podziale nagród zadecyduje profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
 11. Werdykt Jury jest ostateczny.
 12. Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2016 r. podczas VI Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową najpóźniej do 20 października 2016 r.
 13. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 14. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Kontakt z organizatorem: lyzkamleka@gmail.com

LISTA KSIĄŻEK

Anna Baśnik, Slajdy

Andrzej Tylczyński, Rok z poezją

Teresa Rudowicz, Szczenię

Magdalena Krytkowska, Szuflada św. Anny

Paweł Łęczuk, Krzysztof Mich, One Day in Calisia

Wanda Karczewska, Listy do Seweryna (seria Powrót do Karczewskiej, tom 1)

Wanda Karczewska, Odejście (seria Powrót do Karczewskiej, tom 2)

Wanda Karczewska, Spacer w alei parkowej (seria Powrót do Karczewskiej, tom 3)

44739, Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce (rozmowa Anety Kolańczyk z Marią Broniewską-Pijanowską) [uwaga, książka dostępna jedynie u wydawcy]