Chrońmy siebie: konkurs literacki i konkurs na projekt maskotki

 

werdykt jury konkursu plastycznego kat. II

werdykt jury konkursu plastycznego kat. I

werdykt jury konkursu literackiego

 

 

Konkurs literacki dla młodzieży pod hasłem Chrońmy siebie

organizator konkursu
 • Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu
partner konkursu
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
cele konkursu
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży
 • propagowanie zasad ochrony danych osobowych i ochrony własnego profilu w sieci służących bezpieczeństwu w świecie wirtualnym
kategorie konkursu
 • kategoria I: gimnazjum
 • kategoria II: szkoła ponadgimnazjalna
nagrody
 • pula nagród rzeczowych wynosi 1200 zł
 • nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w książce podsumowującej konkurs

REGULAMIN [POBIERZ REGULAMIN w pdf]

 1. Konkurs Literacki dla Młodzieży pod hasłem Chrońmy siebie zwany dalej Konkursem jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu południowej Wielkopolski.
 2. Uczestnicy konkursu oceniani są w 2 kategoriach:
 • kategoria I: Gimnazjum
 • kategoria II: Szkoła Ponadgimnazjalna
 1. Pracę konkursową – utwór literacki w dowolnej formie (wiersz, opowiadanie, nowelę, esej, komiks etc.) w języku polskim, nawiązujący do hasła konkursu CHROŃMY SIEBIE, należy przesłać w 3 egzemplarzach wydruku do 30.09.2017 (decyduje data wpływu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 182 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs literacki – kategoria I” lub „Konkurs literacki – kategoria II”
 2. Nadesłany utwór nie może być wcześniej ogłoszony drukiem ani nagrodzony w innym konkursie.
 3. Praca konkursowa winna być opatrzona godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, szkołę i klasę.
  6. Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi Ocena prac literackich do 15.10.2017
 5. Protokół jury zostanie ogłoszony stronie organizatora. Laureaci Konkursu – nagrodzeni i wyróżnieni – zostaną powiadomieni e-mailowo / telefonicznie do 31.10.2017.
 6. Dla laureatów (autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac) przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy oraz zaproszenie do prezentacji tekstów podczas uroczystej Gali Laureatów 28.11.2017 w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
 7. Pula nagród rzeczowych wynosi 1200 zł, o podziale nagród decyduje jury.
 8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w formie publikacji pokonkursowej – książki w nakładzie 500 egz., która będzie pomocą dydaktyczną wspierającą naukę zasad bezpieczeństwa w sieci.
 9. Każdy uczestnik, którego praca zostanie zamieszczone w publikacji pokonkursowej, otrzyma bezpłatnie 3 egzemplarze książki.
 10. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o Konkursie.
 11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com
 13. Szczegółowe informacje o przebiegu Konkursu i ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie organizatora www.lyzkamleka.poezja-art.eu
 14. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest sekretarz jury Jerzy Szukalski
 15. Konkurs zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Konkurs dla dzieci i młodzieży na projekt maskotki pod hasłem Chrońmy siebie

organizator konkursu
 • Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu
partner konkursu
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
cele konkursu
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
 • propagowanie zasad ochrony danych osobowych i ochrony własnego profilu w sieci służących bezpieczeństwu w świecie wirtualnym
kategorie konkursu
 • kategoria I: klasy 1-3
 • kategoria II: klasy 4-6
nagrody
 • pula nagród rzeczowych wynosi 1200 zł
 • nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie ilustracji w książce podsumowującej konkurs

REGULAMIN [POBIERZ REGULAMIN w pdf]

 1. Konkurs dla dzieci i młodzieży na projekt maskotki pod hasłem Chrońmy siebie zwany dalej Konkursem jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z regionu południowej Wielkopolski.
 2. Uczestnicy konkursu oceniani są w 2 kategoriach:
 • kategoria I: klasy 1-3
 • kategoria II: klasy 4-6
 1. Pracę konkursową – projekt maskotki wykonany dowolną techniką plastyczną (ołówkiem, farbami, kredkami, wyklejanka, kolaż, modelina etc.) nawiązującej do hasła konkursu CHROŃMY SIEBIE, należy przesłać do 15.06.2017 (decyduje data wpływu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 182 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – kategoria I” lub „Konkurs – kategoria II”
 2. Nadesłany projekt nie może być wcześniej nagrodzony w innym konkursie.
 3. Praca konkursowa winna być opatrzona godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, szkołę i klasę.
  6. Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30.06.2017.
 5. Protokół jury zostanie ogłoszony stronie organizatora. Laureaci Konkursu – nagrodzeni i wyróżnieni – zostaną powiadomieni e-mailowo / telefonicznie do 30.07.2017.
 6. Dla laureatów (autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac) przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy oraz zaproszenie do prezentacji na uroczystą Galę Laureatów 28.11.2017 w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
 7. Pula nagród rzeczowych wynosi 1200 zł, o podziale nagród decyduje jury.
 8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w formie ilustracji w publikacji pokonkursowej – książce, która ukaże się w nakładzie 500 egz. i będzie pomocą dydaktyczną wspierającą naukę zasad bezpieczeństwa w sieci.
 9. Każdy uczestnik, którego praca zostanie zamieszczone w publikacji pokonkursowej, otrzyma bezpłatnie 3 egzemplarze książki.
 10. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o Konkursie.
 11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com
 13. Szczegółowe informacje o przebiegu Konkursu i ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie organizatora www.lyzkamleka.poezja-art.eu
 14. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest sekretarz jury Jerzy Szukalski
 15. Konkurs zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego