VIII Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej, 17 XI 2018

 

VIII TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej -regulamin

 

 1. Organizatorem VIII Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej zwanego dalej Turniejem jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
 2. Turniej odbywa się 17 listopada 2018 w Sali Studio Centrum Kultury i Sztuki (Kalisz, ul. Łazienna 6) w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego Wandy Karczewskiej. Początek przesłuchań o godz. 11:00.
 3. Formą uczestnictwa w Turnieju jest osobista prezentacja własnego wiersza. W uzasadnionych przypadkach organizator wyraża zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora.
 4. Do Turnieju będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji w dniu imprezy od godz. 10:00. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości i przekazać sekretarzowi Turnieju 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego. Należy także zaznaczyć, jeśli prezentowany utwór ma być oceniany dodatkowo w kategorii nagroda im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany lub/i nagroda dla poety przed debiutem książkowym.
 5. W Turnieju mogą być prezentowane utwory o dowolnej tematyce, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach ani drukowane w czasopismach oraz publikacjach książkowych. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.
 6. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 3 minut.
 7. Wiersze prezentowane w Turnieju będą oceniane przez jury w składzie: Magdalena Gałkowska, Marcin Królikowski, Elżbieta Lipińska (przewodnicząca); funkcję sekretarza jury pełni Aleksandra Konieczny ze Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
 8. Pula nagród finansowych wynosi 4000 zł. W tej kwocie przewidziano nagrodę dla poety przed debiutem książkowym oraz nagrodę im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany. Jury podejmuje decyzję o podziale nagród.
 9. Zwycięzca Turnieju otrzyma oprócz nagrody finansowej unikatową statuetkę Wandy Karczewskiej, zaprojektowaną i wykonaną przez Włodzimierza Ćwira.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 11. Dodatkowe informacje o konkursie na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Wszelkie pytania kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com.
 12. Nagrody w Turnieju są finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz budżetu Miasta Kalisza.