IX TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej, 9 XI 2019

Każda edycja festiwalu to także okazja na prezentację własnej twórczości – czyli udział w Turnieju Jednego Wiersza. Pula nagród jest niemała – 4 tys. zł, a poza nagrodą finansową można zdobyć unikatową statuetkę, co roku na nowo projektowaną i wykonywaną przez kaliskiego rzeźbiarza, Włodzimierz Ćwira. Jury naszego turnieju w każdej edycji jest inne, tradycją stało się przy tym, że za każdym razem zapraszamy do składu laureata ubiegłorocznego turnieju (tym razem do poeta z Tarnowskich Gór, GRZEGORZ KIELAR). Turniej odbywa się w festiwalową sobotę, zapraszamy do udziału – a tymczasem: do lektury regulaminu:

IX TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej – regulamin

 1. Organizatorem IX Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej zwanego dalej Turniejem jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
 2. Turniej odbywa się 9 listopada 2019 w Sali Studio Centrum Kultury i Sztuki (Kalisz, ul. Łazienna 6) w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej. Początek przesłuchań o godz. 11:00.
 3. Formą uczestnictwa w Turnieju jest osobista prezentacja własnego wiersza. W uzasadnionych przypadkach organizator wyraża zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora.
 4. Do Turnieju będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji w dniu imprezy od godz. 10:00. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości i przekazać sekretarzowi Turnieju 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego. Należy także zaznaczyć, jeśli prezentowany utwór ma być oceniany dodatkowo w kategorii nagroda im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany lub/i nagroda dla poety przed debiutem książkowym.
 5. W Turnieju mogą być prezentowane utwory o dowolnej tematyce, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach ani drukowane w czasopismach oraz publikacjach książkowych. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.
 6. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 3 minut.
 7. Wiersze prezentowane w Turnieju będą oceniane przez jury w składzie: Justyna Bargielska, Grzegorz Kielar, Joanna Mueller; funkcję sekretarza jury pełni Aleksandra Konieczny ze Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
 8. Pula nagród finansowych wynosi 4000 zł. W tej kwocie przewidziano nagrodę dla poety przed debiutem książkowym oraz nagrodę im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany. Jury podejmuje decyzję o podziale nagród.
 9. Zwycięzca Turnieju otrzyma oprócz nagrody finansowej unikatową statuetkę Wandy Karczewskiej, zaprojektowaną i wykonaną przez Włodzimierza Ćwira.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 11. Dodatkowe informacje o konkursie na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Wszelkie pytania kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com.
 12. IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz budżetu Miasta Kalisza.

 strona festiwalu

pobierz regulamin