Konkurs Literacki pod hasłem „Fortepian”

Protokół z posiedzenia jury

Konkursu Literackiego pod hasłem Fortepian

wpisanego w obchody Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu

Na posiedzeniu zdalnym w dniu 16 grudnia 2020 roku jury w składzie:

Izabela Fietkiewicz-Paszek, Patrycja Jarosz (przewodnicząca) i Aneta Kolańczyk

po zapoznaniu się z 305 nadesłanymi na Konkurs pracami, z których 285 spełniało warunki regulaminu, zwróciło uwagę na prace oznaczone następującymi godłami (kolejność alfabetyczna):

(bez tytułu) – godło Chałka

Czarny fortepian – godło A. Denker

Dziadku – godło Zdarza się

Dusza fortepianu – godło Nokturn

Jamaszka – godło sorrow kid

Elwira. Opowiadanie o Elwirze Fibiger (1916-1945) – godło KAPS

Fortepian – godło Wanda

Fortepian – godło WILGA

Fortepian Goulda – godło DZIĄSŁO L.

Fortepian, którego nigdy nie było – godło piano piano

Fortepian Pani Rozalii – godło Kapsuła

Fortepian w ogniu – godło SOKORA

K. M. – godło: Arizon Dream

Nasz ancymon – godło Bałałajka

Niemiecki fortepian – godło Fortepianistka

Pamiętnik stroiciela fortepianu – godło JODEN

Wioskowe melodie – godło PANTOFELEK KOKOSA

następnie postanowiło przyznać nagrody następującym autorom:

I Nagroda 1000 zł: BOGDAN NOWICKI, Zabrze: Fortepian w ogniu – godło SOKORA

II Nagroda 600 zł: IRENA POWELL, Stronie: Niemiecki fortepian – godło Fortepianistka

III Nagroda 400 zł: LUDMIŁA DYMEK, Komorniki: K. M. – godło: Arizon Dream

5 równorzędnych wyróżnień po 200 zł

JAROSŁAW MŁYNARCZYK, Białystok: Czarny fortepian – godło A. Denker

WIKTOR ORŁOWSKI, Zgorzelec: Dziadku – godło Zdarza się

MIROSŁAW LASZCZAK, Bielsko-Biała: Dusza fortepianu – godło Nokturn

JAN HLEBOWICZ, Gdańsk: Jamaszka – godło sorrow kid

MAREK CHOJNACKI, Poznań:

Elwira. Opowiadanie o Elwirze Fibiger (1916-1945) – godło KAPS

Nagrody zostały ufundowane przez Miasto Kalisz.

Jury gratuluje Laureatom oraz dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu.

____________________               ____________________               ____________________

[Izabela Fietkiewicz-Paszek]         [Patrycja Jarosz]             [Aneta Kolańczyk]

Koperty z danymi zostały otwarte w obecności sekretarza jury

____________________

[Aleksandra Konieczny]

17 grudnia 2020

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Fortepian”, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w obchody Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu i jest finansowany przez Miasto Kalisz.

Regulamin

  1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
  2. Na Konkurs należy nadesłać opowiadanie nawiązujące w treści do hasła „Fortepian”. Utwór (opowiadanie o objętości do 20 tys. znaków wraz ze spacjami) powinien być przesłany w trzech egzemplarzach wydruku. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach.
  3. Każdy wydruk należy podpisać godłem słownym; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: Oświadczam, że jestem autorką/autorem tekstu nadesłanego na konkurs. Utwór nie był wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany na innych konkursach.

[Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie]

  1. Utwór należy przesłać do 20 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Aneta Kolańczyk, ul. Kubusia Puchatka 27, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs”.
  2. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, a także na publikację – bez wypłaty dodatkowych honorariów – nagrodzonego opowiadania w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka, na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na fanpage stowarzyszenia na Facebooku.
  3. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
  4. Pula nagród w Konkursie wynosi 3 000 zł. O jej podziale zadecyduje Jury powołane przez organizatora. Werdykt Jury jest ostateczny.
  1. Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2020 r. na stronie internetowej i na fanpage Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka na Facebooku oraz na stronie internetowej Miasta Kalisza.
  2. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje organizator. Kontakt: lyzkamleka@gmail.com