Likwidacja Stowarzyszenia

Uchwałą nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 27 września 2022 podjęliśmy decyzję o likwidacji stowarzyszenia.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS doknał wpisu o likwidacji dnia 20.12.2022. Sygnatura sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/027813/22/851

Jednocześnie informujemy, że strona stowarzyszenia, archiwizująca 12 lat działań, kanał YT , a także adres e-mailowy do kontaktu pozostają aktywne.