Antologia Łyżka Mleka 2016/17

Antologia 2016-2017

Copyright © by Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka 2017
Copyright © by Bogdan Zdanowicz 2017
Zdjęcia z archiwów autorów oraz Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka
Dziękujemy ARKOWI ŁUSZCZYKOWI za zestaw zdjęć festiwalowych
WSZYSTKIE OPUBLIKOWANE TEKSTY SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH AUTORÓW
Redakcja i opracowanie graficzne: Izabela Fietkiewicz-Paszek & Bogdan Zdanowicz
Wstęp: Jerzy Szukalski
Skład, łamanie: bezet@o2.pl
Druk: PRINT GROUP Sp. z o.o. – Szczecin
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
Kalisz – listopad 2017
Wydanie I, nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-943931-1-3

Publikacja Almanachu jest realizowana w ramach projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Projekt VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej realizowany jest przy udziale środków finansowych Miasta Kalisza oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego