Antologia Ogólnopolskiego Konkursu na wiersz-ekfrazę do pracy Tadeusza Kulisiewicza

strona konkursu

Copyright © by Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka 2019
Copyright © by Izabela Fietkiewicz-Paszek 2019
Copyright © by Bogdan Zdanowicz 2019
Reprodukcje prac Tadeusza Kulisiewicza opublikowano za zgodą i dzięki uprzejmości
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z którego zbiorów pochodzą.
Fotografia – portret Tadeusza Kulisiewicza – autorstwa Benedykta Jerzego Dorysa
pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej na portalu Polona.pl (na prawach domeny
publicznej).
Na okładce wykorzystano rysunek Tadeusza Kulisiewicza pt. „Ludzie” [MOZK/S/K/829]
Wszystkie opublikowane teksty są własnością ich autorów
Redakcja i opracowanie graficzne: Izabela Fietkiewicz-Paszek & Bogdan Zdanowicz
Skład, łamanie, projekt okładki: bezet@o2.pl
Druk: BRYK-ART. Wydawnictwo
Wydawca:
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
Kalisz – listopad 2019
Wydanie I, nakład: 300 egz.
ISBN 978-83-955596-1-7

 

Publikacja ukazała się z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka, dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.