Wszystko dla Pań

W październiku 2018 premierę ma książka „Wszystko dla pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu i okolicy” autorstwa Anny Tabaki, z ilustracjami Przemysława Dunaja. To pierwsza książka, która przedstawia sylwetki kaliszanek oraz ich oczami pokazuje „najstarsze miasto w Polsce”.

„Wszystko dla pań” to przewodnik po Kaliszu i okolicy ścieżkami kobiet, które swoją pracą i aktywnością zbudowały ważną część dziedzictwa miasta i regionu. Bohaterkami publikacji-przewodnika są postaci kobiece i postać jednego mężczyzny z wielu epok, od średniowiecza (bł. Jolenta) przez 1917 r. (pomoc ligi kobiet dla legionistów internowanych w podkaliskim Szczypiornie) po współczesność. Wśród bohaterek przewodnika znalazły się m.in. patriotki, społeczniczki, nauczycielki i lekarki, a zarazem postaci do tej pory nieobecne w społecznej świadomości (Melania Parczewska, Emilia Bohowicz, Maria Scholtzowa, Maria Gałczyńska, Debora Gross-Schinagel, Felicja Łączkowska), kobiety bardzo znane (Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, księżna Izabella Czartoryska), wybitne artystki (Alina Szapocznikow), literatki odkrywane ponownie wadzące się z historią i polskością (Wanda Karczewska), oraz często bezimienne służące, prostytutki i robotnice które tworzyły pejzaż miasta przez stulecia. Portret męski jest dedykowany Adamowi Chodyńskiemu, wielkiemu kronikarzowi i historykowi Kalisza, obrońcy praw kobiet do samostanowienia (autonomiczności, wolności zarobkowania, decydowania o sobie).

Ideą przewodnią publikacji jest poszerzenie narracji o Kaliszu. Jednostkowe portrety budują szerszą opowieść o życiu w mieście oraz jego okolicy ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych i nietradycyjnych obszarów kobiecej aktywności, od pracy w domu (służące) i prowadzenia domu (mieszczanki, ziemianki) przez działalność społeczno-kulturalną i zaangażowanie polityczne (wątek praw wyborczych kobiet) po pracę zawodową (policjantki, lekarki, literatki, aktorki, sportsmenki). Mozaika postaci definiuje patriotyzm codzienności skupiony na rzetelnym wykonywaniu powierzonych obowiązków, ale związany jest także z samorealizacją poprzez pracę konspiratorską, społeczną czy edukacyjną, skupioną wprost na niepodległościowej działalności politycznej, czy kształceniu przyszłych pokoleń do życia w niepodległej Polsce. – mówi Anna Tabaka.

W centrum uwagi autorka stawia kobiety i ich codzienność. Wśród bohaterek przewodnika znalazły się m.in. patriotki, społeczniczki, nauczycielki i lekarki, kobiety bardzo znane, wybitne artystki, literatki odkrywane ponownie oraz postaci do tej pory nieobecne w społecznej świadomości: bezimienne służące, prostytutki i robotnice, które tworzyły pejzaż Kalisza przez stulecia.

Premierze książki „Wszystko dla pań” będą towarzyszyły tematyczne spacery oraz warsztaty artystyczne. Powstanie także facebookowy profil książki.

Anna Tabaka to historyczka sztuki, regionalistka związana badaniami z Wielkopolską, członek Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Honorowy Przewodnik Miasta Kalisza. Autorka m.in. publikacji: „Ignacy Adam Nieściuszko-Bujnicki” (monografia), “Pałac w Tłokini Kościelnej” (autorka obszernego wstępu historycznego opartego na kwerendach archiwalnych), “Nowy Kaliszanin” (współautorka zbioru felietonów historycznych opartych na kwerendach archiwalnych) oraz liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe poświęcone historii i sztuce XIX i XX w. Współautorka cyklu popularnonaukowych wykładów „Fotoplastikon” z historii i historii sztuki Kalisza i regionu (Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, cykl trwa od 2007 r.). Wspólnie z Przemysławem Dunajem współautorka i pomysłodawczyni projektów “Działki nasze wieczyste” (2014) i “Rzemieślnicy” (2016) – projektów reportersko-fotograficznych organizowanych z Ośrodkiem Kultury Plastycznej “Wieża Ciśnień” w Kaliszu.

Publikacja książki i działania wokół jej premiery są finansowane ze środków Miasta Kalisza oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wydawcą alternatywnego przewodnika jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

 

Pomysł, scenariusz, teksty: Anna Tabaka
Ilustracje i typografia ozdobna: Przemysław Dunaj
Layout i skład: Katarzyna Porębska
Korekta: Arkadiusz Błaszczyk
Promocja: Kalina Michocka, Ewa Wojtysiak
Copyright by Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka,
Anna Tabaka, Przemysław Dunaj
Sfinansowano ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego i Miasta Kalisza.
ISBN 978-83-943931-4-4
artykuł na kalisznaszemiasto