2016/17

We wrześniu 2017 – X wystawa w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza. Organizatorem wystawy było Stowarzyszenie Multiart, które już po raz dziesiąty zorganizowało festiwal o tej samej nazwie, i które z okazji jubileuszu zaprosiło artystów, których twórczość prezentowana była w poprzednich edycjach. Wystawa była twórczym spotkaniem, okazją do wzajemnych inspiracji i relacji, skrzyżowania postaw, strategii i rozmaitych środków wyrazu, Uczniowie i uczennice kl 2 f zwiedzili wystawę i uczestniczyli w warsztatach, tworzyli własne mapy pamięci i twórczo włączyli się w akcję Sztuka z iksem w Kulisie. 

multiart_rozowyimg_0232 img_0235 img_0243 img_0245 img_0250 img_0260 img_0277

fot. Anna Tabaka

strona wystawy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej (DPS) na zaproszenie Rady Osiedla Czaszki uczniowie naszej szkoły, Marcin Madajka i Wiktor Płuciennik, czytali fragmenty powieści „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej; a o samym pisarce i jej związkach z Kaliszem opowiedziała Aneta Kolańczyk. To kolejne spotkanie z literaturą dla podopiecznych DPS, w którym uczestniczą uczniowie ZSTiE.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ETNOGRAFOWIE W TERENIE CZYLI HISTORIA WIELKOPOLSKICH MIASTECZEK ZAPISANA W FOTOGRAFII. Uczniowie klas 3 c i 3 e zwiedzili wystawę i wzięli udział w lekcji muzealnej w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Etnografowie w terenie to ekspozycja 100 archiwalnych czarno-białych fotografii zgromadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Są to unikaty dokumentujące dawny wielkopolski krajobraz kulturowy  wsi i małych miasteczek. Autorem zdjęć był prof. Józef Burszta i jego zespół badaczy, którzy od późnych lat 50. XX wieku zajmowali się kulturą ludową, folklorem oraz wiejskim i małomiasteczkowym życiem codziennym. Materiał opracowany przez kuratorkę wystawy, historyczkę i krytyczkę sztuki, dr hab. prof. UAP Izabelę Kowalczyk, złożył się na projekt o walorach popularyzatorskich, edukacyjnych i artystycznych.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

październik-listopad 2016 KALISKA GRA PLANSZOWA 

Konkurs w ramach projektu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, który składał się z zadań o różnorodnym charakterze:

 • spotkania ze specjalistami z poszczególnych dziedzin (autor kryminałów, historyk-regionalista, plastyk-grafik etc.)
 • wycieczki do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Muzeum im. Osiakowskich, Archiwum Państwowego w Kaliszu
 • konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (język polski, historia, grafika komputerowa)
 • samodzielna praca uczniów (lektury źródeł, poznanie historii regionu, lektury kryminałów)
 • samodzielna twórczość uczniów (literackie, graficzne i plastyczne opracowanie gry)

kaliskagra-planszowa strona projektu

w ramach projektu odbyły się spotkania

3 listopada 2016 godz. 16:00 w ZSTiE w Kaliszu – z TOMASZEM KUBISEM, pisarzem, kaliszaninem, autorem kryminału pt. Brudnopis – spotkanie poprowadzone przez ucznia kl. 2e, Marcina Madjakę

oraz spotkanie z dr. Piotrem Sobolewskim, przewodnikiem, historykiem i regionalistą

Protokół z posiedzenia komisji konkursu na najlepszy projekt KALISKIEJ GRY PLANSZOWEJ przeprowadzonego w ramach projektu KALISKA GRA PLANSZOWA realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu, ul. Dworcowa 6/6, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr DE/104/2016 z dnia 24 października 2016 roku.

Komisja w składzie

 • Aneta Kolańczyk (konsultantka-nauczycielka języka polskiego)
 • Roman Kościelak (konsultant-nauczyciel grafiki komputerowej)
 • Tomasz Kubis (pisarz, autor kryminałów)
 • Katarzyna Reszke (konsultantka-nauczycielka historii)

po zapoznaniu się z projektami gier planszowych złożonymi przez uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu postanowiła nagrodzić ex aequo autorów dwóch prac:

„KUFER” [autor: Jakub Kurczewski]

„KAMIENICA” [autorzy: Joanna Michalska i Bartosz Parczyński]

Obydwie gry zostaną profesjonalnie przygotowane do druku i wydane zgodnie z projektem.

Jurorzy i organizatorzy gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczestnikom za udział w projekcie. Na tym obrady zakończono.

[Aneta Kolańczyk]        [Roman Kościelak]     [Tomasz Kubis]           [Katarzyna Reszke]

Kalisz, 17 listopada 2016 r.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kolejny raz uczniowie ZSTiE wzięli udział w Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim im. Wandy Karczewskiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Tym razem – swoje prace zaprezentowała uczennica 2 f – Wiktoria Przybecka

Uczniowie i uczennice 1 i 2 klas – Piotr Józefiak, Marta Sęczkowska, Agata Plewińska i Wiktor Płuciennik – recytowali i czytali teksty festiwalowych gości, ponadto Wiktor wystąpił w roli konferansjera (na zdjęciu z prezes stowarzyszenia, Beatą Dąbrowską).

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 grudnia 2016 w Centrum Kultury i Sztuki Wiktor Płuciennik, uczeń kl 2e, poprowadził razem wraz ze swoją wychowawczynią, Anetą Kolańczyk, spotkanie autorskie z Marią Broniewską-Pijanowską poświęcone jej wspomnieniom o matce – Marii Zarębińskiej, przedwojennej aktorce i pisarce.

strona imprezy

ze strony Centrum Kultury i Sztuki:

Organizatorzy spotkania funkcję moderatora powierzyli młodemu, ale już wprawionemu w literackich bojach, Wiktorowi Płuciennikowi, uczniowi II klasy ZSTE, absolwentowi szkoły podstawowej im. Władysława Broniewskiego, który nieraz recytował jego wiersze, a obecnie jest podopiecznym Anety Kolańczyk, współautorki książki. I to on prowadził rozmowę z Marią Broniewską-Pijanowską, pobudzając ją do arcyciekawych wspomnień, z których spora część dotyczyła na przykład przedwojennego Kalisza – miejsca przede wszystkim odwiedzanego podczas wakacji. 85-letnia aktorka i pisarka, obdarzona doskonałą pamięcią, przytaczała kolejne ciekawe anegdoty, których bohaterami byli na zmianę jej matka, ojciec i ona sama. Władysława Broniewskiego może nikomu nie trzeba przedstawiać (choć kto wie!), ale jego drugą żonę, Marię Zarębińską należy przypomnieć, między innymi dlatego, że była dość znaną aktorką, której bardzo pozytywne opinie wystawiał sam Boy-Żeleński. A i córka to niezwykle barwna postać, którą starsi widzowie mogą pamiętać jako Jadzię Białkówną z filmu Aleksandra Forda „Ulica Graniczna”, młodsi zaś – spotkać w takich serialach jak „Plebania” czy „Ojciec Mateusz”. Jest żoną krytyka filmowego, reżysera i scenarzysty Lecha Pijanowskiego oraz matką bardzo popularnego niegdyś prezentera telewizyjnego Wojciecha Pijanowskiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W grudniu 2017 Marcin Madajka, uczeń kl. 2e. opowiedział grupie przedszkolaków o tradycjach związanych z kolędowaniem. Spotkanie – z inicjatywy Rady Osiedla Czaszki – odbyło się w Domu Pomocy Społecznej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uczniowie naszej szkoły zadbali o oprawę imprezy od lat wpisanej w kalendarz kaliskich imprez kulturalnych – CHOINKI POETYCKIEJ – organizowanej przez Filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka i Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka. W roli konferansjera wystąpił Wiktor Płuciennik. śpiewała Agata Plewińska przy akompaniamencie Jana Derbiszewskiego i Piotra Józefiaka.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZST-E przystąpił do programu Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych GIODO pt. „Moje dane – moja sprawa”, w ramach którego uczniowie z klas II e i III a uczestniczyli w spotkaniu z Jerzym Szukalskim z kaliskiego ODN-u (prezentacja i omówienie aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych). W ramach programu Miłosz Guglas, Konrad Maciaszek, Wiktor Płuciennik i Jakuba Wawrzyniak (klasa II e) napisali scenariusz i przeprowadzili pod patronatem kaliskiego ODN zajęcia dziećmi ze szkoły podstawowej nr 13: Sieć jak wielka pajęczyna, dasz się złapać gdy przeginasz”, czyli jak być bezpiecznym w Internecie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lekcja otwarta wg pomysłu i scenariusza Marcina Madajki dotycząca prozy Andrzeja Sapkowskiego. Marcin Madajka i Filip Kaczmarek z klasy II e zaprosili uczestników spotkania do wejścia w fantastyczny świat Wiedźmina prezentując najciekawsze wątki prozy i występując w samodzielnie zaprojektowanych i wykonanych kostiumach.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kolejny rok ZST-E i stowarzyszenie we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki wpisały się w obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, który służy odkrywaniu więzi łączących obie religie. Na tegoroczną imprezę pod hasłem XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ZSTiE oraz II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu. W programie m.in. Wiktor Płuciennik przedstawił krótko historię Żydów kaliskich, a Marcin Madajka zaprezentował książkę Jehudit Kafri pt. Zosia. Od Doliny Jezreel do Czerwonej Orkiestryopartą na faktach opowieść o Zofii Poznańskiej, anonimowej bohaterce II wojny światowej, pośmiertnie odznaczonej przez państwo Izrael orderem za walkę z nazizmem (ojciec pisarki i bohaterka książki pochodzili z Kalisza). Joanna Michalska jest autorką rysunku na plakat promujący spotkanie.

Wybrane głosy uczniów kl. I technikum po udziale w spotkaniu:

 • Nigdy wcześniej nie słyszałem o Yad Vashem. (…) Dowiedziałem się też, ilu Żydów mieszkało w Kaliszu. (…) Całe spotkanie było ciekawie poprowadzone.
 • Cały spektakl uświadomił mi, jak wyniszczający był Holocaust (..). Wiedziałem wcześniej o żydowskich mieszkańcach Kalisza, ale nie spodziewałem się, że stanowili niekiedy nawet 50% ludności. Zaciekawiło mnie też pokazanie Yad Vashem, miejsca pamięci ofiar, męczenników, bohaterów Holocaustu, które z chęcią odwiedzę w przyszłości.
 • Po wczorajszym spotkaniu dowiedziałem się wielu nowych informacji. Np. nie wiedziałem wcześniej o Yad Vashem. Chcielibyśmy więcej takich wyjść.
 • Bardzo ciekawy wykład o Holokauście. Wcześniej słyszałem już o tym, ale teraz dowiedziałem się wielu faktów. (…) Holokaust jest tematem, o którym powinno się mówić.
 • To wyjście dało mi bardzo dużo. Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy z historii, o których nie miałem pojęcia. Dowiedziałem się, że miliony ludzi zostało zamordowanych, w tym małe dzieci. Usłyszałem przerażająca historię człowieka, któremu na szczęście udało się przeżyć [film].
 • Dowiedziałem się o instytucji Yad Vashem. Film był ciekawy. Spotkanie było bardzo ciekawie przeprowadzone. Poznałem historię żydowskiego Kalisza. Wiem już, gdzie była synagoga, i jak wyglądała dzielnica żydowska. Fajna muzyka. Częściej powinno się organizować takie wyjścia.
 • Film, który oglądałem, był  w niektórych momentach bardzo dramatyczny, przejrzałem przez to „na oczy”, ponieważ dowiedziałem się o dramatach Żydów, którzy umarli tak naprawdę za nic. Wypowiedzi wszystkich prowadzących tez bardzo mnie pootwierały, rzuciły nowe światło. I choć tak naprawdę nie interesuję się historią, to to, co zobaczyłem, bardzo mocno mnie uderzyło.
 • Wczorajszy dzień dostarczył mi całkiem sporo informacji. Sporo rzeczy już wiedziałem. Ale np. nie sądziłem, że istnieje takie miejsce, gdzie wszystko jak tak zobrazowane, pokazane, zebrane. Te zdjęcia „wymazanych ludzi”. I że tych „wymazanych” ludzi można liczyć w milionach! Chwała tym, co przywrócili połowie z nich tożsamość [w odniesieniu do Sali Imion].
 • Spotkanie uświadomiło mi wiele. Dowiedziałem się o Holokauście tego, czego nie wiedziałem. Super przekaz. Łatwy do zrozumienia. Nie słyszałem wcześniej o Yad Vashem. Ale teraz już wiem, co to jest. Wiem wiele więcej o Zagładzie Żydów (…).
 • (…) Dowiedziałem się o przerażających rzeczach, których doświadczyli Żydzi.
 • Film dał mi wiele do myślenia. Oglądając osobę, która naprawdę to przeżyła, a nie np. słuchając nauczyciela na lekcji, ma się zupełnie inne uczucia. (…) Słuchając tego pana zastanawiałem się, czym mogą się kierować ludzie, robiąc tak potworne rzeczy.

 

W CZWARTEK, 23 LUTEGO 2017, W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU ODBYŁY SIĘ OBCHODY XX DNIA JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM. SPOTKANIE ZACZĘŁO SIĘ O GODZINIE 11:00. OPRÓCZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH, POJAWILI SIĘ RÓWNIEŻ UCZNIOWIE DWÓCH KLAS Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, A TAKŻE UCZNIOWIE ZE SZKOŁY W PIOTROWIE.

WYDARZENIE ROZPOCZĄŁ ROZMARK CAFÉ, W SKŁADZIE: PATRYCJA KLIBER – ŚPIEW, MAKSYMILIAN SULŻYŃSKI – GITARA, JAN DERBISZEWSKI (UCZEŃ ZSTE) – GITARA ORAZ PAWEŁ KARA – PERKUSJA, WYKONUJĄC UTWÓR PT. „DZIŚ NA ZŁOTEJ”, KTÓREGO SŁOWA NAPISAŁA ANETA KOLAŃCZYK. WYSTĘP OTRZYMAŁ SPORY APLAUZ OD PUBLICZNOŚCI.

NASTĘPNIE NA SCENĘ WYSZEDŁ KOLEJNY UCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH, WIKTOR PŁUCIENNIK, PEŁNIĄCY ROLĘ PROWADZĄCEGO CAŁEJ IMPREZY, KTÓRY OFICJALNIE POWITAŁ ZGROMADZONYCH GOŚCI W IMIENIU CKIS ORAZ STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA, CZYLI KOLEJNO GOSPODARZA I ORGANIZATORA. ZAKOŃCZYWSZY WSTĘP, WIKTOR PRZYBLIŻYŁ PUBLICZNOŚCI LOSY LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ, KTÓREJ DOMEM PRZEZ DŁUGI CZAS – OD XII WIEKU AŻ DO POCZĄTKU II WOJNY ŚWIATOWEJ – BYŁ KALISZ.

PO TEJ – JAK SAM TO OKREŚLIŁ – WĘDRÓWCE PO KARTACH HISTORII NA SCENIE ZNÓW POJAWIŁA SIĘ GRUPA ROZMARK CAFÉ, BY TYM RAZEM WYKONAĆ UTWORY: „SALOMEA”, „ŁYŻKA MLEKA” I „SKRZYPEK” (KTÓRYCH TEKST NAPISAŁA PANI IZABELA FIETKIEWICZ-PASZEK). NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE PIOSENKI NAWIĄZUJĄ OCZYWIŚCIE DO HISTORII I LOSÓW ŻYDÓW. DWA OSTATNIE UTWORY BYŁY INSPIROWANE OBRAZAMI MARCA CHAGALLA I NIMI BYŁY TEŻ ILUSTROWANE PRZY POMOCY PROJEKTORA. ROZMARK CAFÉ ZOSTAŁ PO RAZ KOLEJNY NAGRODZONY ZASŁUŻONYMI, GROMKIMI BRAWAMI.

PO TYM WYSTĘPIE NADSZEDŁ CZAS NA KOLEJNĄ CZĘŚĆ SPOTKANIA; WIKTOR PŁUCIENNIK ZAPROSIŁ NA SCENĘ KOLEGĘ Z KLASY – MARCINA MADAJKĘ – KTÓRY WYKORZYSTUJĄC SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU TZW. „STORYTELLING’U” OPOWIEDZIAŁ POKRÓTCE ZGROMADZONEJ PUBLICZNOŚCI O POCZĄTKACH LUDU ŻYDOWSKIEGO, JUDAIZMIE SAMYM W SOBIE, A TAKŻE O JEGO PODOBIEŃSTWACH DO CHRZEŚCIJAŃSTWA. MARCIN PRZYBLIŻYŁ RÓWNIEŻ GOŚCIOM POSTAĆ ZOFII POZNAŃSKIEJ – ANONIMOWEJ BOHATERKI II WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ TREŚĆ KSIĄŻKI AUTORSTWA JEHUDIT KAFRI, ZATYTUŁOWANEJ „ZOSIA. OD DOLINY JEZREEL DO CZERWONEJ ORKIESTRY”, OPOWIADAJĄCEJ O JEJ LOSACH. UCZEŃ KLASY IIE SPISAŁ SIĘ FENOMENALNIE, CO POTWIERDZIŁY OKLASKI ZGROMADZONYCH.

MIKROFON ZNÓW TRAFIŁ W RĘCE WIKTORA, BY TEN MÓGŁ OPOWIEDZIEĆ NIECO O WARUNKACH, W JAKICH MIESZKALI ŻYDZI W KALISZU, A TAKŻE WYMIENIĆ KALISKIE BUDYNKI I ULICE CHARAKTERYSTYCZNE DLA ICH DAWNYCH DZIELNIC.

W CHWILĘ PO ZAKOŃCZENIU JEGO PRZEMÓWIENIA GŁOS ZABRAŁA PANI IZABELA FIETKIEWICZ-PASZEK. PRZYGOTOWANA PRZEZ NIĄ PREZENTACJA UKAZYWAŁA MIEJSCA UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY HOLOKAUSTU W INSTYTUCIE PAMIĘCI MĘCZENNIKÓW I BOHATERÓW HOLOKAUSTU YAD VASHEM W JEROZOLIMIE, W TYM MUZEUM HISTORII HOLOKAUSTU ORAZ DOLINĘ GMIN. WYŚWIETLONE ZOSTAŁO WIELE ZDJĘĆ POMNIKÓW, TABLIC CZY TEŻ SPECJALNYCH SAL POŚWIĘCONYCH ŻYDOM ZAMORDOWANYM W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ, KTÓRYCH SYMBOLIKA I ZAWSZE OBECNY KOMENTARZ PANI PASZEK ZMUSZAŁY DO REFLEKSJI.

NASTĘPNIE PUBLICZNOŚĆ ZNÓW MIAŁA OKAZJĘ POSŁUCHAĆ ŚPIEWU PATRYCJI KLIBER, KTÓRA WRAZ Z ROZMARK CAFÉ WYKONAŁA UTWORY „HEJ, AARONIE”, „WRÓCIŁAM TU” (KTÓRYCH SŁOWA RÓWNIEŻ NAPISAŁA ANETA KOLAŃCZYK) ORAZ „SHALOM”, BĘDĄCY OSTATNIĄ PIOSENKĄ ARTYSTÓW.

FINAŁEM SPOTKANIA BYŁ FILM „JEŚLI PRZEŻYJESZ. HISTORIA SZMULIKA SZILO”.

PO GODZINNYM SEANSIE, OKOŁO GODZINY 13:30 WIKTOR PŁUCIENNIK PO RAZ OSTATNI WYSZEDŁ NA SCENĘ, BY POŻEGNAĆ SIĘ I PODZIĘKOWAĆ ZA  PRZYBYCIE WSZYSTKIM, ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY BRALI CZYNNY UDZIAŁ W WYDARZENIU.

Konrad Maciaszek, ZSTiE, kl. II E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej (DPS) na zaproszenie Rady Osiedla Czaszki uczniowie naszej szkoły, Agata Plewińska i Wiktor Płuciennik, czytali utwory Adama Asnyka; a o samym poecie i jego związkach z Kaliszem opowiedziała Aneta Kolańczyk. To kolejne spotkanie z literaturą dla podopiecznych DPS, w którym uczestniczą uczniowie ZSTiE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23 marca 2017 w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji uczniowie Agata Plewińska i Wiktor Płuciennik, czytali utwory współczesnych polskich poetów; swoje wiersze prezentowała także Aneta Kolańczyk. Spotkanie odbyło się w Gołuchowie z inicjatywy tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Biblioteki Publicznej w Gołuchowie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lekcja otwarta podsumowująca nowatorski projekt autorski pt. „Orwell 1984-1017” z wykorzystaniem metody WebQuest. Projekt miał na celu wskazać mechanizmy powstawania systemów totalitarnych i skutki ich działania z wykorzystaniem dwóch książek G. Orwella: „Folwark zwierzęcy” i „Rok 1984” oraz źródeł historycznych dotyczących różnych systemów totalitarnych i ich twórców. Projekt trwał trzy miesiące i przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem było stworzenie WebQuesta na podstawie zgromadzonej wiedzy dla wszystkich uczniów w klasie (był to od początku do końca autorski projekt uczniów, od treści począwszy na szacie graficznej skończywszy). Drugim etapem było przygotowanie w kilkuosobowych grupach 15-20 minutowych prezentacji i przedstawienie ich na lekcji otwartej wieńczącej projekt. Lekcja odbyła się 28 marca 2017 roku w auli szkolnej i zgromadziła prawie 100 osób (także spoza szkoły).

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Czy człowiek stał się niewolnikiem techniki? Ten temat został poruszony podczas debaty oksfordzkiej w auli Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Była to pierwsza tego typu dyskusja w szkole.

W debacie wzięło udział ośmioro mówców. Za tym, że człowiek jest niewolnikiem techniki opowiedzieli się kolejno: Jakub Kurczewski (IIC), Kamil Leszka (IIC), Agata Plewińska (ID) i Sebastian Gąsiński (IIE), natomiast po stronie opozycji swoje argumenty przedstawili: Marcin Madajka (IIE), Marcin Tarasiewicz (IIE), Jakub Bera (IIC) i Piotr Nawrocki (IIC). Całe wydarzenie zostało poprowadzone przez Wiktora Płuciennika z klasy IIE. 

Według głosów publiczności debatę wygrał Sebastian Gąsiński, który będzie pełnił funkcję marszałka, czyli prowadzącego kolejnej debaty, zaplanowanej na 24 maja. Temat kolejnego spotkania brzmi „Jeśli mam wybierać między większym złem, a mniejszym złem, to nie chcę wybierać wcale. Moralność w dzisiejszym świecie”. 

Debata oksfordzka wzbudziła duże zainteresowanie wsród pozostałych uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych – wszystkie osiem miejsc dla uczestników kolejnego spotkania jest już zajętych. Miejmy nadzieję, że będzie to kolejna z tradycji kaliskiego technikum.

[ wiadomosci.naszemiastokalisz ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II Debata Oksfordzka pod hasłem „Jeśli mam wybierać między większym złem, a mniejszym złem, to nie chcę wybierać wcale. Moralność w dzisiejszym świecie” odbyła się w 31 maja 2017 w auli szkolnej ZSTE.  Marszałkiem był Sebastian Gąsiński z klasy II e, a sekretarzem Marcin Tarasiewicz (IIe). W debacie wzięło udział ośmioro mówców. Po stronie propozycji głos zabrali kolejno: Wiktor Płuciennik (IIe), Jan Derbiszewski (IIe), Kacper Kaźmierczak (IIf), Joanna Michalska (IIf). Po stronie opozycji swoje argumenty przedstawili: Jakub Kurczewski (IIc), Miłosz Guglas (IIe), Gracjan Witczak (IIf), Julia Seydak (IIf). W tajnym głosowaniu debatę wygrał mówca nr 7, czyli Joanna Michalska. Ona również będzie marszałkiem kolejnej debaty, która odbędzie się we wrześniu 2017. Zgodnie z propozycją przyszłej marszałkini temat III Debaty brzmi: Wiedza jest martwa – system edukacji w dzisiejszych czasach polega  na modelu „zakuć, zdać, zapomnieć”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CHANGES – koncert muzyki elektronicznej: Madkid (Piotr Józefiak) – młody producent muzyczny z podkaliskich Iwanowic. Jego kawałek Sex Bomb został odtworzony ponad sto tysięcy razy w serwisie YouTube. Należy do kolektywu Seven, który pozwala mu na wydawanie kawałków z pełnymi prawami. Mimo zamiłowań do totalnej elektroniki, miał swój udział w hip-hopie, gościnnie pojawił się na płycie Leon’a Spadająca Gwiazda, następnie wypuścił kawałek na walentynki z trzema raperami, który ma ponad sto pięćdziesiąt tysięcy odtworzeń, a licznik nadal idzie w górę.

      

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły wzięli udział w BRAMIE DO LA STRADY.

Od 12 do 16 czerwca 2017 uczniowie brali udział w intensywnych warsztatach w 4 grupach (każda prowadzona przez artystów z jednego z krajów partnerskich i każda wykorzystująca w pracy odmienne środki artystycznego wyrazu wywodzące się z teatru ulicznego), a następnie zaprezentowali efekty swojej pracy podczas 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA 2017.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZST-E obecny był także 3 czerwca podczas Nocy Kultury. Noc bibliotek w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zorganizowano pod hasłem 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Łyżka Mleka zaprosiła do wysłuchania poezji Karola Wojtyły w wykonaniu nauczycielek ZSTiE, Anety Kolańczyk, Beaty Wicenciak, Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Beaty Pilich, oraz ucznia ZSTiE, Wiktora Płuciennika. Sentymentalną podróż oprawiła muzycznie Patrycja Kliber z towarzyszeniem gitarzysty, Bartka Waszaka.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kolejny rok trwa również nasza akcja p.n. WSPIERAMY TALENTY 

W tym sezonie odbyły się dwie wystawy prac Joanny Michalskiej

w Sieradzu (wernisaż 13 stycznia)

oraz w Łasku (wernisaż 8 czerwca 2017)

  

Prace Wiktorii Przybeckiej w listopadzie 2016 obejrzała w Centrum Kultury i Sztuki publiczność festiwalowa podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej

Prace zostały następnie zaprezentowane w Gazecie Kulturalnej Salon Literacki

Kamil Bałyniec (3 c) zaistniał twórczo na stronach ogólnopolskiego Tygodnika Literacko-Artystycznego pod egidą Związku Literatów Polskich, pisarze.pl,  w którym opublikowano 2 artykuły: Sabaton, czyli lekcja historii w pięć minut  22 lutego 2017 nr 8-9/17 (342-343) oraz Muzyczne koło 12 czerwca 2017 nr 24-25/17 (358-359).

Konrad Maciaszek zadebiutował w Salonie Literackim – nr 4/2017  – recenzją powieści Tadeusza Cegielskiego pt. Głowa. Opowieść nocy zimowej. Kolejny jego artykuł ukaże się w wakacje w kwartalniku MIGOTANIA.