IV Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, 14-16.11.2014

Plakat1

Program

Galeria

IV Turniej Jednego Wiersza

Media

Konkurs przedfestiwalowy

Publikacje

Organizator zapewnia noclegi osobom biorącym udział w festiwalu (zgodnie z programem). Pozostałym gościom proponujemy tanie noclegi w Kaliszu, m.in.:

RAJ – ul. Kościuszki 18

KWATERY U WIKTORA – ul. Nędzerzewska 2

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA – ul. Korczak 4

DOMY STUDENCKIE – ul. Nowy Świat 28-30 (biuro i rejestracja)

Plakat2

REGULAMIN IV TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej

/15 listopada 2014/

  1. Organizatorem IV Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej zwanego dalej Turniejem jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
  2. Turniej odbywa się 15 listopada 2014 w Sali Studio Centrum Kultury i Sztuki (Kalisz, ul. Łazienna 6) w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. W. Karczewskiej. Początek przesłuchań o godz. 12:00.
  3. Formą uczestnictwa w turnieju jest osobista prezentacja wiersza własnego autorstwa. Organizator może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora.
  4. Do turnieju będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji w dniu imprezy od godz. 11:00. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości i przekazać sekretarzowi 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego. Należy także zaznaczyć, jeśli prezentowany utwór ma być oceniany dodatkowo w kategorii „nagroda specjalna dla poety z Kalisza” lub/i „dla poety przed debiutem książkowym.”
  5. W turnieju mogą być prezentowane utwory o dowolnej tematyce, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach ani drukowane w czasopismach oraz publikacjach książkowych. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.
  6. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 3 minut.
  7. Wiersze prezentowane w turnieju będą oceniane przez jury w składzie: Wojciech Kass (przewodniczący), Barbara Janas-Dudek i Bogdan Zdanowicz.
  8. Sekretarzemturnieju jest Dorota Ryst.
  9. Pula nagród wynosi 3000 zł.

            Ponadto przewidziano:

–        500 zł – nagroda specjalna dla poety z Kalisza,

–        500 zł – nagroda specjalna dla poety przed debiutem książkowym,

–        zestaw nalewek Magdy Krytkowskiej ­– nagroda publiczności.

Jury podejmuje decyzję o podziale nagród.

10. Zwycięzca turnieju otrzyma oprócz nagrody finansowej Statuetkę im. Wandy Karczewskiej (projekt i wykonanie Włodzimierz Ćwir).
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
12. Dodatkowe informacje o konkursie na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Wszelkie pytania kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com.
13. Nagrody finansowe w Turnieju oraz statuetka finansowane są ze środków budżetu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą.