Dokumenty

 

protokoły z posiedzeń zarządu

protokoły z walnych zebrań członków

 

 

 • bilans 2017
 • rachunek wyników 2017
 • Informacja dodatkowa za 2017
 • Komisja Rewizyjna – protokół z kontroli finansowej za 2017
 • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2017
STOWARZYSZENIE DZIAŁA W OPARCIU O FUNDUSZE ZE SKŁADEK, WPŁATY OD SPONSORÓW ORAZ PIENIĄDZE POZYSKANE W PROJEKTACH:
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 67/DK/2011 z dnia 18 IV 2011
 • I Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, pismo WKST.3033.45.2011 z dnia 22 VII 2011
 • I Kaliski Tygiel Kulturowy Była tu kiedyś ulica Złota – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/88/WKS/2012 z dnia 13.03.2012
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 47/DK/2012 z dnia 10.04.2012
 • II Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/172/WKS/2012 z dnia 26.07.2012
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 7/DK/2013 z dnia 22 III 2013
 • III Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/185/WKS/2013 z dnia 8 X 2013
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 42/DK/2014 z dnia 11 IV 2014
 • IV Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa UA/192/WKS/2014 z dnia 22 IX 2014 
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 39/DK/2015 z dnia 14 maja 2015
 • V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/158/WKS/2015 z dnia 16 września 2015 
 • „Nowe Wyzwolenie” – aktywizacja poprzez teatr – umowa nr 26/2015/WW z dnia 9 czerwca 2015 w ramach konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 dofinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (stowarzyszenie było patronem grupy nieformalnej)
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 75/DK/2016 z dnia 20 kwietnia 2016
 • VI Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/170/WKST/2016 z dnia 7 września 2016 
 • Kaliska Gra Planszowa – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr DE/104/2016 z dnia 24 października 2016 
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 112/DK/2017 z dnia 25 kwietnia 2017
 • „Kalisz – Jerusza Shalom” – spektakl plenerowy na terenie Zamku w Gołuchowie – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 72/DK/2017 z dnia 25 kwietnia 2017
 • VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 75/DK/2017 z dnia 25 kwietnia 2017
 • VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/147/WKST/2017 z dnia 3 lipca 2017 
 • Chrońmy siebie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr DE/18/2017 z 29.05.2017
 • VIII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 134/DK/2018 z dnia 26 kwietnia 2018
 • VIII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/149/WKST/2018 z dnia 10 maja 2018 
 • Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 133/DK/2018 z dnia 20 kwietnia 2018

 

 • Wydanie książki „Wszystko dla Pań” – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/224/WKST/2018 z dnia 22 lipca 2018