VII Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej, 4 XI 2017

 pobierz: REGULAMIN VII TJW KARCZEWSKIEJ

 

REGULAMIN VII TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej
/4 listopada 2017/

1. Organizatorem VII Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej zwanego dalej Turniejem jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
2. Turniej odbywa się 4 listopada 2017 w Sali Studio Centrum Kultury i Sztuki (Kalisz, ul. Łazienna 6) w
ramach VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej. Początek przesłuchań o godz. 11:00.
3. Formą uczestnictwa w turnieju jest osobista prezentacja wiersza własnego autorstwa. Organizator może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez
autora.
4. Do turnieju będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji w dniu imprezy od godz. 10:00. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości i przekazać sekretarzowi Turnieju trzy egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego. Należy także zaznaczyć, jeśli prezentowany utwór ma być oceniany dodatkowo w kategorii „nagroda im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany” lub/i „nagroda dla poety przed debiutem książkowym”.
5. W turnieju mogą być prezentowane utwory o dowolnej tematyce, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach ani drukowane w czasopismach oraz publikacjach książkowych. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.
6. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 3 minut.
7. Wiersze prezentowane w turnieju będą oceniane przez jury w składzie: Joanna Chachuła, Robert Rybicki (przewodniczący) i Marek Stachowiak; funkcję sekretarza jury pełni Aleksandra Konieczny ze Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
8. Pula nagród finansowych wynosi 4000 zł.
W tej kwocie przewidziano nagrodę dla poety przed debiutem książkowym oraz nagrodę im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany.
Jury podejmuje decyzję o podziale nagród.
9. Zwycięzca turnieju otrzyma oprócz nagrody finansowej unikatową statuetkę im. Wandy Karczewskiej (zaprojektowaną i wykonaną przez Włodzimierza Ćwira).
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
11. Dodatkowe informacje o konkursie na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Wszelkie pytania
kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com.
12. Nagrody w Turnieju są finansowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a statuetka ze środków budżetu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą.