Orwell Wiecznie Żywy: WebQuest

http://cdn.langboss.pl/

Lekcja otwarta podsumowująca nowatorski projekt autorski pt. „Orwell 1984-1017” z wykorzystaniem metody WebQuest. Projekt miał na celu wskazać mechanizmy powstawania systemów totalitarnych i skutki ich działania z wykorzystaniem dwóch książek G. Orwella: „Folwark zwierzęcy” i „Rok 1984” oraz źródeł historycznych dotyczących różnych systemów totalitarnych i ich twórców. Projekt trwał trzy miesiące i przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem było stworzenie WebQuesta na podstawie zgromadzonej wiedzy dla wszystkich uczniów w klasie (był to od początku do końca autorski projekt uczniów, od treści począwszy na szacie graficznej skończywszy). Drugim etapem było przygotowanie w kilkuosobowych grupach 15-20 minutowych prezentacji i przedstawienie ich na lekcji otwartej wieńczącej projekt. Lekcja odbyła się 28 marca 2017 roku w auli szkolnej i zgromadziła prawie 100 osób (także spoza szkoły).

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki łyżka Mleka
zapraszają na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
20 stycznia 2017 w Kawiarni Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

pierwszy termin: godz. 18:00 drugi termin: godz. 18:15

Załączamy regulamin walnego zebrania. 
 
Proponowany porządek obrad 
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum 
2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu oraz porządku obrad 
3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad 
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie 
5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Walnego Zebrania 
6. Wybór protokolanta – głosowanie 
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia za 2016 
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za 2016 
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2016 r.
10. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016, nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2016, 
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2016 
12. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2016 
13. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 i nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2016 
14. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2017 
15. Dyskusja nad planem i propozycje członków stowarzyszenia 
16. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2017 
17. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku 2017. 
18. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wysokości składki członkowskiej 
19. Propozycja zarządu w sprawie zmiany w statucie. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zmianie w statucie stowarzyszenia 
20. Dyskusja i wolne wnioski. 
21. Zamknięcie zebrania

Wystawa prac Asi Michalskiej w Sieradzu

joanna-michalska-wernisaz

PRACE MOŻNA OGLĄDAĆ DO KOŃCA LUTEGO – ZAPRASZAMY!

Wernisaż poprowadzili Paulina Zawieja z sieradzkiego CIK-u w roli gospodarza imprezy oraz Wiktor Płuciennik, uczeń 2 klasy ZSTiE, który opowiedział gościom o Joasi i jej dotychczasowej ścieżce artystycznej:

Pomysł, by rysunki Joanny Michalskiej  pokazać w Sieradzu zrodził się na wystawie fotogramów krakowskiej artystki, Marii Kuczary, na której wernisaż przyjechała spora grupa zaprzyjaźnionych, i z Marią i z Sieradzem, kaliszan. W kuluarowych rozmowach  dość szybko pojawiła się utalentowana szesnastolatka, uczennica kaliskiego technikum, dość szybko również zapadła decyzja, że Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu wystawi jej prace. Wtedy też, dzięki Pani Joannie Chachule udało się zorganizować spotkanie Joanny z Wojciechem Siudmakiem, wybitnym artystą-surrealistą, pochodzącym z Wielunia.

O rysunkach Joanny wypowiadało się już wielu artystów z całej Polski. Są to wyłącznie entuzjastyczne głosy. Wszyscy podkreślają zgodnie: talent tej klasy pojawia się niezwykle rzadko, a fakt, że tak młoda osoba jest już ukształtowanym, oryginalnym twórcą, to zjawisko jeszcze rzadsze. Posłuchajcie Państwo kilku głosów, artystów plastyków, o talencie Joanny.

Ewa Ratajczyk – Kalisz: 

Joanna Michalska to ukształtowany twórca. Ona nie potrzebuje już nauczyciela, potrzebuje mistrza

Krzysztof Schodowski – Warszawa:

Jej rysunki mają już w sobie pewną dojrzałość, a ich największą siłą jest wyobraźnia. Michalska ma świetną kreskę, jej wizje są odważne. Przedstawione postaci grają u niej pierwsze skrzypce, są przejmujące i – choć zdeformowane – niezwykle autentyczne, prawie realne. Mimo młodego wieku, artystka ma swój własny, odrębny głos, a to w sztuce jest przecież najważniejsze. Mówi się, że każdy może nauczyć się rysować, nie każdy jednak potrafi poprzez linię i plamę wyrażać coś więcej: bogactwo osobowości. Joanna Michalska już to umie. Jestem ciekawy, dokąd zaprowadzi ją pasja, którą rysunek niewątpliwie jest.

Wojciech Siudmak – Paryż:

Pani Joanna Michalska wykazuje wyjątkowe zdolności plastyczne. W swoich pracach przedstawia świat bardzo osobisty, pozbawiony zewnętrznych wpływów. Chciałbym szczególnie podkreślić dojrzałość wyrazu artystycznego pomimo tak młodego wieku. Poruszane tematy są owocem wnikliwej obserwacji świata i osób. Fascynuje ją i zastanawia poszukiwanie miejsca człowieka we wszechświecie.

 

Sama Asia poproszona o kilka słów o sobie, napisała: uczennica klasy drugiej w Kaliskim ZST-E – technic cyfrowych procesów graficznych. Uwielbia sztukę, neurobiologię i ludzi – nie zna się na niczym z tego. Rysuje od zawsze.

W 2016 roku Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka zarekomendowało Joannę Michalską do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

  

  

  

 

 

a na koszulkach: żywa reklama wystawy, czyli prace Joanny Michalskiej:

NAJPIĘKNIEJSZYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA od WASZEJ ŁYŻKI!

gwiazdka2016Najserdeczniejsze życzenia

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

od całego zespołu Łyżki Mleka! 

w prezencie – Kołysanka Świąteczna w wykonaniu Agaty Plewińskiej z akompaniamentem Piotra Józefiaka

(sł. Teresa Rudowicz/Aneta Kolańczyk, muz. Piotr Józefiak)

Kaliska Gra Planszowa – ROZSTRZYGNIĘCIE

Protokół z posiedzenia komisji konkursu na najlepszy projekt

KALISKIEJ GRY PLANSZOWEJ

przeprowadzonego w ramach projektu KALISKA GRA PLANSZOWA realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu, ul. Dworcowa 6/6, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr DE/104/2016 z dnia 24 października 2016 roku.

Komisja w składzie

  • Aneta Kolańczyk (konsultantka-nauczycielka języka polskiego)
  • Roman Kościelak (konsultant-nauczyciel grafiki komputerowej)
  • Tomasz Kubis (pisarz, autor kryminałów)
  • Katarzyna Reszke (konsultantka-nauczycielka historii)

 

po zapoznaniu się z projektami gier planszowych złożonymi przez uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu postanowiła nagrodzić ex aequo autorów dwóch prac:

 

„KUFER” [autor: Jakub Kurczewski]

„KAMIENICA” [autorzy: Joanna Michalska i Bartosz Parczyński]

 

Obydwie gry zostaną profesjonalnie przygotowane do druku i wydane zgodnie z projektem.

Jurorzy i organizatorzy gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczestnikom za udział w projekcie. Na tym obrady zakończono.

[Aneta Kolańczyk]        [Roman Kościelak]     [Tomasz Kubis]           [Katarzyna Reszke]

Kalisz, 17 listopada 2016 r.

Protokoły 3 konkursów

turniejkonkursnarec2016 II konkurs Wiłkomirskich

Protokół Turnieju Jednego Wiersza VI Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej z dnia 5 listopada 2016 r.

Jury w składzie

przewodniczący – Leszek Żuliński

członkini – Roma Jegor

członkini – Anna Maria Wierzchucka

sekretarz – Aleksandra Konieczny

po wysłuchaniu 34 wierszy postanowiło przyznać

I Nagrodę – Marek Stachowiak (700 zł oraz statuetka)

II Nagrodę – Dawid Staszczyk (500 zł)

III Nagrodę – e/e Joanna Chachuła (400 zł) i Magdalena Gałkowska (400 zł)

oraz 5 równorzędnych wyróżnień

Przemko Janiszko (200 zł)

Grzegorz Kielar (200 zł)

Justyna Koronkiewicz (200 zł)

Czesław Markiewicz (200 zł)

Anna Nawrocka (200 zł)

W kategorii Przed Debiutem nagrodę otrzymuje Krzysztof Schodowski (500 zł)

W kategorii Poeta z Kalisza nagrodę otrzymuje Krzysztof Martyna (500 zł)

Na tym obrady zakończono.

 

Jury

przewodniczący – Leszek Żuliński

członkini – Roma Jegor

członkini – Anna Maria Wierzchucka               sekretarz – Aleksandra Konieczny

Kalisz, 5 listopada 2016

——————

 

Protokół z posiedzenia Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich

W dniu 20 października 2016 roku Jury w składzie: Wojciech Kass (przewodniczący), Aneta Kolańczyk i Tadeusz Olszewski  po zapoznaniu się ze 146 zestawami nadesłanych wierszy postanowiło przyznać zgodnie z regulaminem nagrody następującym autorom:

I nagroda – 1000 zł

godło Przed debiutem, po debecieMarcin Królikowski, Warszawa

II nagroda – 700

godło Kot w łapach – Janusz Lisicki, Warszawa

III nagroda – 600 zł

godło Avatar – Grzegorz Kielar, Tarnowskie Góry

III nagroda – 600 zł

godło Syczący spam – Czesław Markiewicz, Zielona Góra

dwa równorzędne wyróżnienia po

400 zł – godło Lewita – Marek Stachowiak, Deszczno

400 zł – godło Gwasz – Ewa Włodarska, Tykocin

Kategoria muzyczna:

I nagroda – 1000 zł  

godło Muzyk – Dawid Jung, Gniezno

wyróżnienie – 300 zł

godło Heritage – Anna Piliszewska, Wieliczka

Jury gratuluje Laureatom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie wierszy.

[Aneta Kolańczyk]            [Tadeusz Olszewski]                  [Wojciech Kass]

Koperty z danymi laureatów zostały otwarte w obecności sekretarza jury

[Izabela Fietkiewicz-Paszek]

 

————————

Protokół z posiedzenia Jury II Konkursu na Recenzję organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

W dniu 20 października 2016 roku Jury w składzie: Tadeusz Olszewski, Karol Samsel i Beata Wicenciak po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs recenzjami jednogłośnie postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce                  Patrycja Jarosz 600 zł

II miejsce                 Kazimierz Rink 400 zł i Anna Mochalska 400 zł

III miejsce                Magdalena Gałkowska 300 zł i Krzysztof Martwicki 300 zł

Jury gratuluje Laureatkom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział.

Komentarz jurora

Podobnie jak w roku ubiegłym, także w tym jurorzy nie mieli żadnych wątpliwości w kwestii przyznania pierwszego miejsca. Tegoroczna zwycięska recenzja to omówienie tomu Krzysztofa Micha i Pawła Łęczuka, One Day in Calisia, projektu, którego nieoczywiste dno, nietrywialną głębię odsłania Patrycja Jarosz. W porównaniu do recenzji z ubiegłego roku (i tamtą rok temu Jarosz zwyciężyła nad swoimi konkurentkami i konkurentami) w tej uderza jednak znamienny lakonizm, rodzaj wypracowanego przez Autorkę eseistycznego wyciszenia (jakże cenna to cecha, i jaka wbrew pozorom – architektoniczna!). Autorzy One Day in Calisia zawdzięczają Jarosz przekonujące pogłębienie swojego projektu. Z jednej strony bowiem w oczach Jarosz i dzięki oczom Jarosz jest to projekt liryki zaangażowanej – antybedekerowskiej, wymierzonej przeciwko niemoralności literackiej turystyki i podróżowaniu jako aktowi specyficznej demoralizacji. Z drugiej – to zamysł liryki w jakiś sposób dyskutującej z flaneuryzmem, z tradycjami monumentalnego modernistycznego spacerowania po Paryżu Charles’a Baudelaire’a, z Pasażami Waltera Benjamina. Z trzeciej strony (bo jest i strona trzecia) – One Day in Calisia to „kaliski projekt antymimetyczny” (potężne słowa), a więc grający nie tylko z manierami naśladowniczymi, lecz także – z całą ideą naśladownictwa rzeczywistości przez literaturę. Nie da się więc tego żadnym sposobem zakwestionować – Patrycja Jarosz jest erudytką. Ma także rzadką zdolność wprowadzania swojej literackiej aktualności w tradycję przeszłości intelektualnej, kulturowej, filozoficznej i artystycznej, w tym wypadku: modernistycznej zwłaszcza. Potrzeba takich głosów i takich recenzentów. Nie tych, którzy do znudzenia „skandują” miejsca, do których zmierzamy, ale tych, którzy z trudem, skrupulatnie, pieczołowicie i z wysiłkiem „artykułują”, „sylabizują”, „odzwierciedlają” fragment po fragmencie miejsca, skąd przychodzimy.

Karol Samsel

 

[Tadeusz Olszewski]               [Karol Samsel]                        [Beata Wicenciak]