weekend z Leśmianem, Samselem, Madkidem i nie tylko, 12-13.05.2017

serdecznie zapraszamy na piątkowe spotkanie z poezją Karola Samsela i muzyką Madkida, czyli Piotra Józefiaka, oraz na sobotni koncert grupy Mimochodem – recital do tekstów Bolesława Leśmiana: uczcijmy wspólnie urodziny mistrza, nawet jeśli pomimo, czy też mimochodem

strona imprezy

strona imprezy

strona konkursu

Orwell Wiecznie Żywy: WebQuest

http://cdn.langboss.pl/

Lekcja otwarta podsumowująca nowatorski projekt autorski pt. „Orwell 1984-1017” z wykorzystaniem metody WebQuest. Projekt miał na celu wskazać mechanizmy powstawania systemów totalitarnych i skutki ich działania z wykorzystaniem dwóch książek G. Orwella: „Folwark zwierzęcy” i „Rok 1984” oraz źródeł historycznych dotyczących różnych systemów totalitarnych i ich twórców. Projekt trwał trzy miesiące i przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem było stworzenie WebQuesta na podstawie zgromadzonej wiedzy dla wszystkich uczniów w klasie (był to od początku do końca autorski projekt uczniów, od treści począwszy na szacie graficznej skończywszy). Drugim etapem było przygotowanie w kilkuosobowych grupach 15-20 minutowych prezentacji i przedstawienie ich na lekcji otwartej wieńczącej projekt. Lekcja odbyła się 28 marca 2017 roku w auli szkolnej i zgromadziła prawie 100 osób (także spoza szkoły).

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki łyżka Mleka
zapraszają na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
20 stycznia 2017 w Kawiarni Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

pierwszy termin: godz. 18:00 drugi termin: godz. 18:15

Załączamy regulamin walnego zebrania. 
 
Proponowany porządek obrad 
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum 
2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu oraz porządku obrad 
3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad 
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie 
5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Walnego Zebrania 
6. Wybór protokolanta – głosowanie 
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia za 2016 
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za 2016 
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2016 r.
10. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016, nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2016, 
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2016 
12. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2016 
13. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 i nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2016 
14. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2017 
15. Dyskusja nad planem i propozycje członków stowarzyszenia 
16. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2017 
17. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku 2017. 
18. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wysokości składki członkowskiej 
19. Propozycja zarządu w sprawie zmiany w statucie. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zmianie w statucie stowarzyszenia 
20. Dyskusja i wolne wnioski. 
21. Zamknięcie zebrania

Wystawa prac Asi Michalskiej w Sieradzu

joanna-michalska-wernisaz

PRACE MOŻNA OGLĄDAĆ DO KOŃCA LUTEGO – ZAPRASZAMY!

Wernisaż poprowadzili Paulina Zawieja z sieradzkiego CIK-u w roli gospodarza imprezy oraz Wiktor Płuciennik, uczeń 2 klasy ZSTiE, który opowiedział gościom o Joasi i jej dotychczasowej ścieżce artystycznej:

Pomysł, by rysunki Joanny Michalskiej  pokazać w Sieradzu zrodził się na wystawie fotogramów krakowskiej artystki, Marii Kuczary, na której wernisaż przyjechała spora grupa zaprzyjaźnionych, i z Marią i z Sieradzem, kaliszan. W kuluarowych rozmowach  dość szybko pojawiła się utalentowana szesnastolatka, uczennica kaliskiego technikum, dość szybko również zapadła decyzja, że Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu wystawi jej prace. Wtedy też, dzięki Pani Joannie Chachule udało się zorganizować spotkanie Joanny z Wojciechem Siudmakiem, wybitnym artystą-surrealistą, pochodzącym z Wielunia.

O rysunkach Joanny wypowiadało się już wielu artystów z całej Polski. Są to wyłącznie entuzjastyczne głosy. Wszyscy podkreślają zgodnie: talent tej klasy pojawia się niezwykle rzadko, a fakt, że tak młoda osoba jest już ukształtowanym, oryginalnym twórcą, to zjawisko jeszcze rzadsze. Posłuchajcie Państwo kilku głosów, artystów plastyków, o talencie Joanny.

Ewa Ratajczyk – Kalisz: 

Joanna Michalska to ukształtowany twórca. Ona nie potrzebuje już nauczyciela, potrzebuje mistrza

Krzysztof Schodowski – Warszawa:

Jej rysunki mają już w sobie pewną dojrzałość, a ich największą siłą jest wyobraźnia. Michalska ma świetną kreskę, jej wizje są odważne. Przedstawione postaci grają u niej pierwsze skrzypce, są przejmujące i – choć zdeformowane – niezwykle autentyczne, prawie realne. Mimo młodego wieku, artystka ma swój własny, odrębny głos, a to w sztuce jest przecież najważniejsze. Mówi się, że każdy może nauczyć się rysować, nie każdy jednak potrafi poprzez linię i plamę wyrażać coś więcej: bogactwo osobowości. Joanna Michalska już to umie. Jestem ciekawy, dokąd zaprowadzi ją pasja, którą rysunek niewątpliwie jest.

Wojciech Siudmak – Paryż:

Pani Joanna Michalska wykazuje wyjątkowe zdolności plastyczne. W swoich pracach przedstawia świat bardzo osobisty, pozbawiony zewnętrznych wpływów. Chciałbym szczególnie podkreślić dojrzałość wyrazu artystycznego pomimo tak młodego wieku. Poruszane tematy są owocem wnikliwej obserwacji świata i osób. Fascynuje ją i zastanawia poszukiwanie miejsca człowieka we wszechświecie.

 

Sama Asia poproszona o kilka słów o sobie, napisała: uczennica klasy drugiej w Kaliskim ZST-E – technic cyfrowych procesów graficznych. Uwielbia sztukę, neurobiologię i ludzi – nie zna się na niczym z tego. Rysuje od zawsze.

W 2016 roku Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka zarekomendowało Joannę Michalską do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

  

  

  

 

 

a na koszulkach: żywa reklama wystawy, czyli prace Joanny Michalskiej: