One Day in Calisia – warsztaty artystyczne dla młodzieży

Zaprosiliśmy młodzież z Kalisza na cykl warsztatów w oparciu o publikację Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha pt. One Day in Calisia, książka która stanowi korespondencję sztuki wizualnej ze słowem i jest efektem jednego dnia spędzonego przez obu artystów w Kaliszu: do niebanalnych fotografii miasta odbitego w szybach witryn sklepowych (Krzysztof Mich) zostały dopisane krótkie prozy poetyckie (Paweł Łęczuk).

Na bazie tego pomysłu przeprowadziliśmy warsztaty, które pozwoliły na inne spojrzenie na Kalisz, odszukanie własnych form wyrazu, kreatywne podejście do rysunku / fotografii / kolażu (technika pracy była dowolna), a także na stworzenie własnych tekstów, które z założenia miały stanowić uzupełnienie prac plastycznych.

Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech częściach:
1. Praca z książką, próba zwrócenia uwagi na unikatowość idei, rozmowa na temat szukania własnego rozwiązania na przedstawienie miasta, zapisanie pomysłów i wybranie najlepszych.
2. Spacer po Kaliszu do miejsc ważnych z punktu widzenia historii miasta oraz jego wielokulturowości i tradycji literackich i opowieść o nich.
3. Tworzenie własnych projektów (grupa I – prace plastyczne / fotografia, grupa II – teksty) i zebranie ich w całość, która została przedstawiona na IX Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim im. W. Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w dniach 8-10 listopada 2019 r.

Warsztaty odbywały się od września do listopada 2019 roku w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu i objęły 10 spotkań dla grupy literackiej i 10 dla grupy plastycznej. Zajęcia plastyczne poprowadziła Anna Sita, a nad opiekę nad grupą literacką roztoczyły Izabela Fietkiewicz-Paszek, Aneta Kolańczyk i Beata Wicenciak.

Udział w warsztatach był bezpłatny. Zapewniliśmy uczestnikom wszystkie niezbędne materiały. Prace zostały na zakończenie projektu zaprezentowane na festiwalu. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie, pamiątkowy dyplom, płytę DVD z pracami uczestników i filmem podsumowującym warsztaty.

W warsztatach wzięło udział 50 osób (po 25 w każdej grupie). Ofertę kierowaliśmy do uczniów w wieku 15-19 lat. Projekt odbył się dzięki współfinansowaniu ze środków finansowych Miasta Kalisza.

(5 czerwca 2019, ZSTE, uczniowie klas 1f i 2f)

 

(12 czerwca 2019, tłumaczymy na język angielski!)

strona festiwalu

FILM Z WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ ANNĘ SITĘ

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW – PRACE PLASTYCZNE I WIERSZE UCZESTNIKÓW

WERNISAŻ WYSTAWY PRAC NA IX OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU POETYCKIM im. WANDY KARCZEWSKIEJ, 8 XI 2019

Impreza realizowana jest przy udziale środków finansowych Miasta Kalisza w ramach projektu pn. One Day in Calisia – cykl warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/112/WKST/2019 z dnia 15 marca 2019