III Kaliski Konkurs Literacki pod hasłem NA JEDNEJ ZIEMI

na_jednej_ziemi

werdykt2014.05.26wstaw2

werdykt2014.05.26 bw pr

Na rozstrzygnięcie konkursu podczas spotkania z Jehudit Kafri dotarła 6 z 9 laureatów

laureat1 Arkadiusz Grzęda laureat2 Martyna Cozaś laureat3 Igor Żulicki laureat4 Donata Kowalińska laureat5 Marcin Bartoś laureat6Adrian Kolańczyk

GALERIA ZDJĘĆ 1

GALERIA ZDJĘĆ 2

 kartka adrian kartka mateusz2

kategoria gimnazjum – nagrodzone prace

kategoria szkoły średniej – nagrodzone prace

 

pozostałym nagrodzonym nagrody i dyplomy prześlemy pocztą

PROTOKÓŁ JURY

III Kaliskiego Konkursu Literackiego pod hasłem NA JEDNEJ ZIEMI

Kalisz, 25 maja 2014

Jury w składzie: Izabela Fietkiewicz-Paszek, Halina Marcinkowska i Bożena Umińska-Keff po zapoznaniu się z 39 nadesłanymi pracami postanawia przyznać następujące nagrody

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 1. miejsce

Adrian Kolańczyk (Kalisz), godło bezimienny ­– za wiersz „Kiedy Niemcy zasypywali Babinkę”

 2. miejsce          

Mateusz Pisula (Kalisz), godło Khaertz – za wiersz bez tytułu (* * * Miasto Kalisz)

3. miejsce          

Donata Kowalińska (Cienia Druga, Opatówek), godło wywiad – za wywiad „Szkoła w fabryce”

Igor Żulicki (Ostrów Wlkp.), godło Igoor – za wiersz bez tytułu * * * (chóralny zgrzyt zgliszczy)

 

w kategorii gimnazjum

1. miejsce          

Marcin Bartoś (Nowe Skalmierzyce), godło 08D – za opowiadania „Wspomnienia wiecznie żywe

2. miejsce          

Bartosz Domański (Żerków), godło Hansons – za opowiadanie „Nosfero lot ku przyszłości

3. miejsce          

Arkadiusz Grzęda (Nowe Skalmierzyce), godło 04D – za wiersz „„Kim są Żydzi? ”

2 równorzędne wyróżnienia

Iga Magaj (Ostrów Wlkp.), godło Calisia – za opowiadanie bez tytułu („Islan biegł pośród ciemnej Krainy „)

Martyna Cozaś (Koźminek), godło MartynC (Koźminek) – za wiersz „Niemi świadkowie” oraz opowiadanie-dziennik „Kartka z pamiętnika”

 

Laureaci otrzymują nagrody książkowe, dyplomy i zaproszenie do prezentacji tekstów w trakcie spotkania z Jehudit Kafri (26 maja 2014).

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

[Izabela Fietkiewicz-Paszek]

[Halina Marcinkowska]

[Bożena Umińska-Keff]

Nagrodzone teksty pojawią się wkrótce na stronie. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i nauczycielom.

Kalisz wielokulturowy

III Kaliski Konkurs Literacki Na Jednej Ziemi

 Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka i  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Kalisz

Partner konkursu: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Cele konkursu

  • popularyzacja literatury pięknej
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych  oraz podnoszenie kompetencji (między)kulturowych i kreatywnych młodzieży
  • uwrażliwienie na kwestię dobrego współistnienia odmiennych narodowości, religii i kultur
  • upamiętnienie dawnych mieszkańców Kalisza
  • pogłębienie wiedzy i świadomości o historii miasta i jego wielokulturowości

Kategorie

  • kategoria I: Gimnazjum
  • kategoria II: Szkoła Średnia

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie jest Aneta Kolańczyk, tel. 601229973

 

calisia.pl

strona Żydowskiego Instytutu Historycznego

REGULAMIN

1. III Kaliski Konkurs Literacki  pod hasłem NA JEDNEJ ZIEMI zwany dalej Konkursem jest skierowany do uczniów z Kalisza i regionu.

2. Uczestnicy konkursu prezentują utwory wg kategorii:

  • kategoria I Gimnazjum
  • kategoria II Szkoła Średnia

3. Prace konkursowe (1-3 teksty literackie lub dziennikarsko-literackie, napisane w języku polskim, w dowolnej formie, tj. wiersze, utwory prozą, teksty piosenek, bajki, utwory dramatyczne, felietony, eseje, reportaże, wywiady, wspomnienia etc. nawiązujące do wielokulturowości Kalisza) należy przesłać w jednym pliku tekstowym do 16 maja 2014 na adres mailowy lyzkamleka@gmail.com z dopiskiem w tytule maila: „Konkurs – kategoria I” lub  „Konkurs – kategoria II”

4. Nadesłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

5. Prace konkursowe winny być podpisane godłem słownym. W tym samym mailu, w osobnym pliku o nazwie „godło” należy dołączyć dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, szkołę i klasę.
6. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury w składzie:

–   Izabela Fietkiewicz-Paszek [Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka]

–   Halina Marcinkowska [Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Kalisz]

–   Bożena Umińska-Keff  [Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma]

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 maja 2014, wyniki zostaną tego dnia opublikowane na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu.

8. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy oraz zaproszenie do prezentacji tekstów podczas spotkania autorskiego z Yudit Kafri (Izrael) poświęconego promocji jej książki pt. „Zosia. Od Doliny Jezreel do Czerwonej Orkiestry”. Spotkanie odbędzie się w Kaliszu 26 maja 2014; organizatorzy poinformują laureatów o miejscu i godzinie imprezy.

9. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

10. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: lyzkamleka@gmail.com

11. Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu i ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie organizatora www.lyzkamleka.poezja-art.eu.