2018

Opowieść zimowa, 07.01.2018

Alex Dancyg 26.02.2018

Aleksandra Niemiec, Fotomanipulacje, 24.05.2018

IV Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Poezja na trawie w Russowie z Łyżką Mleka – Adam Asnyk, 03.06.2018

Poezja na trawie w Russowie z Łyżką Mleka – Maria Konopnicka, 10.06.2018

Poezja na trawie w Russowie z Łyżką Mleka – Wanda Karczewska, 17.06.2018

Poezja na trawie w Russowie z Łyżką Mleka – Konstanty I. Gałczyński, 24.06.2018

o Asnyku przy fontannie, 06.07.2018

Kacper Kaźmierczak, wystawa prac w Sieradzu, 09.07.2018

Julia Vikman 09.09.2018

Jerusza Szalom (Maciej Michalski), 05.10.2018

Notatnik kaliski, Józef Mazurkiewicz

Spacer po Kaliszu, Józef Mazurkiewicz

Notatnik kaliski, 27.10.2018

Wszystko dla Pań, Anna Tabaka

Takie sobie bajeczki, Aneta Kolańczyk, Anna Sita

Piotr Matywiecki, 04.11.2018

VIII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, 16-18.11.2018

VIII Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej, 17 XI 2018

Ludzie spod żagli

Poczęstujcie się książką Karczewskiej, grudzień 2018

Petersburg. Miasto snu – spotkanie z Joanną Czeczott, 07.12.2018

Konkurs Poetycki im. Michała W. Gajdy

patronat