III Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

CZYTAJ ⇒ nagrodzone wiersze

Protokół z posiedzenia Jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich

W dniu 24 października 2017 roku Jury w składzie: Wojciech Kass (przewodniczący), Aneta Kolańczyk i Tadeusz Olszewski po zapoznaniu się ze 198 zestawami nadesłanych wierszy, z których 194 zestawy spełniały warunki regulaminu,  postanowiło przyznać nagrody następującym autorom:

I nagroda – 1000 zł

godło Plusk – Piotr Zemanek, Bielsko-Biała

II nagroda – 700

godło Smak golden delicius – Katarzyna Zychla, Żary

II nagroda – 700

godło Lama do mieszania betonu – Marcin Królikowski, Warszawa

III nagroda – 400 zł

Godło Słowakluczowe – Dominika Lewicka Klucznik, Elbląg

dwa równorzędne wyróżnienia po 300 zł

godło Czarny kamień półszlachetny – Joanna Chachuła, Sieradz

godło Umocz wargi w kamieniu – Krzysztof Schodowski, Warszawa

Kategoria muzyczna:

I nagroda – 800 zł  

                                  godło Ósemka – Agnieszka Marek, Bielsko-Biała

II nagroda – 400 zł 

godło Strawberry Fields – Krzysztof Martyna, Kalisz

dwa równorzędne wyróżnienia po 200 zł

godło jeszcze październik – Ewa Włodarska, Tykocin

godło okazjonalny –danc – Dariusz Brzeziański, Kalisz

Fundacja Rodziny Wiłkomirskich z siedzibą w Kaliszu postanowiła ufundować nagrody rzeczowe w postacie płyt Tria im. Wiłkomirskich dla wszystkich laureatów kategorii muzycznej.

Jury gratuluje Laureatom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie wierszy.

[Aneta Kolańczyk]            [Tadeusz Olszewski]                  [Wojciech Kass]

Koperty z danymi laureatów zostały otwarte w obecności sekretarza jury

[Aleksandra Konieczny]

 

 

Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie zd. Temkin i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie.

Regulamin

 1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
 2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3-5 wierszy. Utwory powinny być w trzech egzemplarzach maszynopisu. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach.
 3. Każdy utwór należy podpisać godłem-słowem; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane drukiem ani nagradzane na innych konkursach.”

[Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie]

 1. Zestawy należy przesłać do 15 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Aneta Kolańczyk, ul. Kubusia Puchatka 27, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs”.
 2. Organizator nie ogranicza tematyki utworów, jednak przewiduje dodatkową kategorię: wiersze inspirowane muzyką (przy tym utworze/ utworach w zestawie należy dopisać hasło „Wiłkomirscy”).
 3. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz na stronie internetowej stowarzyszenia.
 4. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
 5. Pula nagród w Konkursie wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie:

Wojciech Kass – przewodniczący,

Aneta Kolańczyk (Teresa Rudowicz),

Tadeusz Olszewski,

sekretarz jury: Aleksandra Konieczny

 1. Werdykt Jury jest ostateczny.
 2. Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 4 listopada 2017 r. podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 30.10. 2017 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia.
 4. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 5. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Kontakt z organizatorem: lyzkamleka@gmail.com

Konkurs finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.