Czerwiec w Łyżce Mleka

Przed nami spotkanie z Markiem Zagańczykiem – opowieść o 4 pisarzach zbójeckich (23 czerwca), zaproszenie do konkursu poetyckiego na wiersz inspirowany pracą Tadeusza Kulisiewicza, zaproszenie dla młodzieży do udziału w warsztatach artystycznych, a także poezja na trawie (2 czerwca, 16 czerwca i 30 czerwca) – inicjatywa Okręgowego Muzeum Ziemi Kaliskiej, impreza w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, którą współtworzymy już drugi rok.


 

strona imprezy


 

strona konkursu 


 

strona warsztatów


 

Poezja na trawie (1) 02.06.2019 

Poezja na trawie (2) 16.06.2019 – z udziałem MARII BRONIEWSKIEJ-PIJANOWSKIEJ

Poezja na trawie (3) 30.06.2019