Wojaczek 24.05.2013

Więcej niż słowa – Stanisław Bereś o Rafale Wojaczku, 24 V 2013

wojaczek

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia oraz gospodarz spotkania, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, zapraszają na spotkanie z prof. dr. hab. Stanisławem Beresiem pt. „Więcej niż słowa – o Rafale Wojaczku”.

reportaż beres wojaczek

Stanisław Bereś jest współautorem (wraz z Katarzyną Batorowicz-Wołowiec) największego zbioru wspomnień o poecie pt. „Wojaczek wielokrotny” (Biuro Literackie, Wrocław 2008),  który zawiera ponad sześćset stron z 85 relacjami i świadectwami oraz płytę DVD z nagraniami 47 osób (ponad 11 godzin).

link do strony wydawnictwa

opinie o książce – ze strony wydawnictwa

Spotkanie poprowadzili Włodzimierz Garsztka i Maciej Michalski, a wiersze Rafała Wojaczka czytał aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Maciej Grzybowski.

Stanisław Bereś jest z pewnością najwybitniejszym współczesnym polskim autorem wywiadów z pisarzami i o pisarzach. Potrafi tak kierować rozmową, by z rozmówców wydobyć rzeczy istotne i ciekawe. A potem rozmowy z różnymi ludźmi tak ułożyć w całość, by stawały się świadectwem – czy to historycznoliterackim, czy historii idei, czy historii politycznej – a w ważnych wypadkach tym wszystkim naraz. [Jacek Łukasiewicz]

Stanisław Bereś, który jest doświadczonym krytykiem literackim, dziennikarzem, historykiem literatury oraz jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od prowadzenia wywiadów, postanowił nie poprzestawać na niejasnych opowieściach i koloryzowanych plotkach. Ustalił około dziewięćdziesięciu świadków, wśród których są przyjaciele zmarłego poety, jego krewni, znajomi, koledzy – ludzie, którzy poznali go bliżej i którzy zechcieli poznać go bliżej, do czego niekoniecznie i nie wszystkich zachęcał.[Andrzej Zawada]

Stanisław Bereś (we współpracy z Katarzyną Batorowicz-Wołowiec) dokonał dzieła niesłychanego: ocalił osiemdziesiąt prób wywoływania z (nie)pamięci widma czy wizerunku Rafała Wojaczka. Rzecz jest fascynująca nie tylko przez to, że pozwala ciekawym (i ciekawskim) zaspokoić chciwość poznania szczegółów awanturniczo-przygodowych a także relacji duchowych Poety, ale i przez to, że ukazuje wyraziście portrety świadków, dla których (czy są tego świadomi, czy nie są; raczej nie są) Wojaczek jest niewidzialnym zwierciadłem, w którym odbijają się ich miny, grymasy czy – prawdziwe twarze. [Bogusław Kierc]

Stanisław Bereś, ps. Stanisław Nowicki (ur. 1950) – poeta, krytyk literacki, tłumacz, historyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (do 1987); w latach 1987–1993 na Uniwersytecie Charles’a de Gaulle’a Lille 3 (Francja). Od 1996 redaktor Telewizyjnych Wiadomości Literackich (TVP2, TV Polonia), w latach 1997–1998 magazynu kulturalnego Latarnik (TV Polonia) oraz w roku 2003 programu publicystycznego Jatka Kulturalna (TVP3); członek jury Nagrody Literackiej Nike (1996–2004). Od roku 2006 juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Prowadzi stały cykl spotkań z pisarzami w Teatrze Polskim we Wrocławiu Magiel literacki (2006). Opublikował 22 książki i ok. 350 artykułów, szkiców i recenzji na łamach najważniejszych czasopism krajowych, emigracyjnych oraz zagranicznych.

piątek, 24 maja 2013, na godz. godz. 18:00

Sala Studio Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz, ul. Łazienna 6

 

patrz także – spotkanie ze S. Beresiem poświęcone CZESŁAWOWI MIŁOSZOWI