Kaliszanie piszący, 7-19.06.2016

plakat

Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz zaprasza nauczycieli i uczniów kaliskich szkół na wystawę KALISZANIE PISZĄCY – CIĄG DALSZY…, która będzie udostępniana do zwiedzania przez szkoły w dniach 7 – 17  czerwca br. w godzinach od 11:00 do 14:00. 

Adres wystawy: Plac Kilińskiego 4, wejście z bramy po lewej stronie.

Zorganizowane grupy szkolne, nie przekraczające 30 osób, będą mogły zwiedzać wystawę po zgłoszeniu z 3-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail kaliszaniepiszacy.wystawa@gmail.com i uzgodnieniu terminu (ostatnia grupa może wejść o godzinie 13:30). W zgłoszeniu należy podać pełną nazwę szkoły, proponowaną datę i godzinę zwiedzania,  imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna grupy oraz telefon kontaktowy. Plakaty wystawy są do odebrania w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu  Miejskiego w Kaliszu

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, która od początku swojej działalności pielęgnuje pamięć o Wandzie Karczewskiej, udostępniło materiały (publikacje, plakaty, DVD etc.) związane z pisarką oraz z naszymi działaniami służącymi przywracaniu należnego Jej miejsca w przestrzeni czytelniczej i krytycznoliterackiej.

Kaliszanie piszący fot - Kopiafot. Magdalena Rzepisko