Antologia Łyżki Mleka 2013/14

lyzka2014

Antologia 2013-2014

Copyright © by Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka 2014
Copyright © by Bogdan Zdanowicz 2014
Zdjęcia z archiwów autorów oraz Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka
WSZYSTKIE OPUBLIKOWANE TEKSTY SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH AUTORÓW
Redakcja i opracowanie graiczne:
Izabela Fietkiewicz-Paszek & Bogdan Zdanowicz
Współpraca: Magdalena Tarasiuk
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka Kalisz – listopad 2014
Skład, łamanie: bezet@o2.pl
Druk: EKODRUK s.c. Kraków.
Wydanie I, nakład: 250 egz.
ISBN 978-83-937024-3-5
Publikacja zrealizowana ze środków finansowych Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą; została przygotowana w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej – Kalisz 2014 i jest bezpłatnym materiałem festiwalowym