Klary 17.09.2011

zwiersz się z nami pod wieczór – Beata Patrycja Klary

zaproszenie

klary

Spotkanie z twórczością Beaty Patrycji Klary, poetki, dziennikarki, autorki kilku książek poetyckich, licznych artykułów krytycznoliterackich, esejów, laureatkę wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Spotkanie prowadziła Anna Ordon, a wiersze słyszeliśmy w interpretacji autorki, a także Agnieszki Woźniak /uczennikcy III LO im. M. Kopernika/ oraz Kazimierza Rinka, poety, eseisty, dziennikarza, animatora kultury, recytatora.

beata patrycja klary reportaż