VII Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej, 4 XI 2017

 pobierz: REGULAMIN VII TJW KARCZEWSKIEJ

Protokół Turnieju Jednego Wiersza VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej z dnia 4 listopada 2017 roku

Jury w składzie

przewodniczący: Robert Rybicki

członkini: Joanna Chachuła

członek: Marek Stachowiak

sekretarz jury: Aleksandra Konieczny

po wysłuchaniu 41 wierszy postanowiło przyznać [następujące nagrody]

I                      Marcin Królikowski (700 zł + statuetka)

II e/e               Dominika Lewicka-Klucznik (500 zł)

Justyna Koronkiewicz (500 zł)

III e/e             Rafał Różewicz (300 zł)

Dariusz Małek (300 zł)

oraz 7 wyróżnień

I e/e                 Krzysztof Schodowski (200 zł)

Monika Milczarek (200 zł)

II e/e               Agnieszka Marek (150 zł)

Jacek Dudek (150 zł)

III e/e             Wiesław Leszczyński (100 zł)

Kinga Weronika de Walla (100 zł)

Wojciech Michalec (100 zł)

W kategorii przed debiutem nagrodę otrzymuje

Paweł Dąbrowski (200 zł)

Nagrodę specjalną im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany otrzymuje

Sylwester Pietrewicz (200 zł)

Przyznano również dwa wyróżnienia

Elżbieta Grzesiak (150 zł)

Andrzej Tylczyński (150 zł)

Na tym obrady zakończono

przewodniczący:        Robert Rybicki

członkini:                    Joanna Chachuła

członek:                      Marek Stachowiak

sekretarz jury:             Aleksandra Konieczny

——————————————————————–

REGULAMIN VII TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej
/4 listopada 2017/

1. Organizatorem VII Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej zwanego dalej Turniejem jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
2. Turniej odbywa się 4 listopada 2017 w Sali Studio Centrum Kultury i Sztuki (Kalisz, ul. Łazienna 6) w
ramach VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej. Początek przesłuchań o godz. 11:00.
3. Formą uczestnictwa w turnieju jest osobista prezentacja wiersza własnego autorstwa. Organizator może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez
autora.
4. Do turnieju będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji w dniu imprezy od godz. 10:00. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości i przekazać sekretarzowi Turnieju trzy egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego. Należy także zaznaczyć, jeśli prezentowany utwór ma być oceniany dodatkowo w kategorii „nagroda im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany” lub/i „nagroda dla poety przed debiutem książkowym”.
5. W turnieju mogą być prezentowane utwory o dowolnej tematyce, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach ani drukowane w czasopismach oraz publikacjach książkowych. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.
6. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 3 minut.
7. Wiersze prezentowane w turnieju będą oceniane przez jury w składzie: Joanna Chachuła, Robert Rybicki (przewodniczący) i Marek Stachowiak; funkcję sekretarza jury pełni Aleksandra Konieczny ze Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
8. Pula nagród finansowych wynosi 4000 zł.
W tej kwocie przewidziano nagrodę dla poety przed debiutem książkowym oraz nagrodę im. Michała Witolda Gajdy za najlepszy wiersz rymowany.
Jury podejmuje decyzję o podziale nagród.
9. Zwycięzca turnieju otrzyma oprócz nagrody finansowej unikatową statuetkę im. Wandy Karczewskiej (zaprojektowaną i wykonaną przez Włodzimierza Ćwira).
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
11. Dodatkowe informacje o konkursie na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Wszelkie pytania
kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com.
12. Nagrody w Turnieju są finansowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a statuetka ze środków budżetu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą.