Festiwal Smaków 2-3.06.2012

Kaliski Festiwal Smaków 2-3 VI 2012 – Łyżka Mleka w Zakątku Literackim

GALERIA ZDJĘĆ

nieregularnik nr 2

Gdy przed półtora rokiem grupa zapaleńców postanowiła założyć Stowarzyszenie, problemem okazała się sama nazwa, która mogłaby odpowiadać naszemu charakterowi. Zaczerpnęliśmy więc Łyżkę Mleka z obrazu Marca Chagalla i już wówczas wiedzieliśmy, że ten symbol ustanowiliśmy na wyrost. Byliśmy bowiem malutką łyżeczką, cieszącą się z możliwości zbliżania odbiorcom postaci mówiących językiem poezji. Niewątpliwym szczęściem jest, że w naszym gronie znalazły wspaniałe warunki do rozwoju wszelkiej kultury drożdży intelektualnych, powodując, że w bardzo krótkim czasie dorośliśmy do naszej nazwy i wcale nie zamierzamy się na tym etapie zatrzymywać.
Obok zwierszeń, czyli całego cyklu przedstawiającego najciekawsze postaci współczesnej poezji, zaczęły pojawiać się większe przedsięwzięcia, takie jak: konferencja naukowa poświęcona ekfrazie, festiwal poetycki mający na celu przywrócenie do świadomości czytelniczej twórzczości Wandy Karczewskiej czy wreszcie zapoczątkowany cykl kaliskich tygli kulturowych, mający przypominać nasze lokalne korzenie kulturowe. Dzień dziecka i 170. rocznica urodzin związanej z Kaliszem, Marii Konopnickiej, stały się dla nas inspiracją do ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu literackiego i zorganizowania festiwalu działań artystycznych skierowanych do najmłodszych odbiorców.
Co będzie działo się dalej i kiedy łyżka stanie się łychą albo nawet całą chochlą obficie użyźniającą niwę poetycką, zależy od każdego z nas, w tym bz może także i od Ciebie. Jeżeli masz już dość medialnego wrzasku, jeżeli chcesz mówić i słuchać języka dobra i rozsądku – zapraszamy na nasze spotkania. Liczymy, że bliższe poznanie zaowocuje aktywnym włączeniem się w nurt naszych działań. U nas można realizować swoje pasje i talenty, trzeba tylko przełamać niepotrzebne obawy i uwierzyć w siebie.

Jurek Szukalski

Łyżka Mleka w Zaułku Literackim na Dniach Kalisza 2012

Położony nieopodal Domku Parkowego tuż nad rzeką Prosną zakątek kaliskiego parku stał się w pierwszych dniach czerwca 2012 roku zaułkiem literackim, w którym swoje stoisko otworzyło Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka. W doborowym towarzystwie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka zaprezentowano dorobek SPS Łyżka Mleka w postaci plakatów z przeprowadzanych cyklicznie spotkań pod hasłem zwiersz się z nami pod wieczór oraz z większych przedsięwzięć, jak I Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, Festiwal Działań Artystycznych im. Marii Konopnickiej uświetniający jubileusz 170. rocznicy urodzin Konopnickiej czy I Kaliski Tygiel Kulturowy Była tu kiedyś ulica Złota. Zaprezentowano również twórczość piszących kaliszanek związanych ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka Mleka: Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Magdaleny Krytkowskiej, Anety Ponomarenko, Teresy Rudowicz, Urszuli Zybury. Krótki, bo jedynie dwudniowy żywot zaułka literackiego pozwolił Łyżce Mleka na szersze zaprezentowanie działalności. Wpleciona w gamę imprez obecność stowarzyszenia była nie tylko formą promocji, ale i sprawdzianem zainteresowania ze strony mieszkańców. Na stoisku znalazły się książki poetyckie Izabeli Fietkiewicz-Paszek (Portret niesymetryczny i Próby wyjścia), tomiki wierszy Magdaleny Krytkowskiej (Poeta i zwyczajny człowiek, Na granicy światła i cienia, Spojrzenia), kryminalna powieść Anety Ponomarenko (Strażnik skarbu), arkusz poetycki Teresy Rudowicz (Oni. Wiersze z pamięci) oraz publikacje prowadzonego przez Urszulę Zyburę Wydawnictwa Kropka.

Magdalena Krytkowska

2012dni_miasta_folderDni Miasta 2012

2012dni_miasta_folder1Dni Miasta 2012 – Kaliszanki piszące