Antologia Łyżki Mleka 2013

wyd. Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, ISBN 978-83-937024-7-3, Kalisz 2013, nakład 200 egz.

lyzka2013 - Kopia

 

słowo o antologii w Latarni Morskiej

 

Antologia 2012-2013

 

Copyright © by Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka 2013
Zdjęcia z archiwów autorów oraz Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
WSZYSTKIE OPUBLIKOWANE TEKSTY SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH AUTORÓW.
Skład, łamanie: bezet@o2.pl. Opracowanie graϐiczne: Izabela Fietkiewicz-Paszek.
Redakcja i posłowie: Bogdan Zdanowicz
Druk: EKODRUK s.c. Kraków.
Wydanie I, nakład: 200 egz.
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
Kalisz – listopad 2013.
ISBN 978-83-937024-7-3.
Projekt Zwiersz się z nami pod wieczór wraz z niniejszą publikacją finansowany przez Samorząd Woj. Wielkopolskiego.