Antologia Łyżki Mleka 2015/16

Redakcja i opracowanie graficzne: Izabela Fietkiewicz-Paszek & Bogdan Zdanowicz
Wstęp: Jerzy Szukalski
Skład, łamanie: bezet@o2.pl
Druk: PrintGroup
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
Kalisz – listopad 2016
Wydanie I, nakład: 250 egz.
ISBN 978-83-943931-0-6

 

 

Różne miałem pomysły na myśl przewodnią kolejnego wstępniaka do almanachu
dokonań Łyżki Mleka w sezonie 2015/2016. Kołatały mi się w głowie
cytaty od umiarkowanie optymistycznego, zapewniającego, że „pogłoski o mojej
śmierci są mocno przesadzone”, do entuzjastycznego „zaś sukces!”. Prawda,
jak to w jej zwyczaju bywa, leży sobie po środku, ale wiercąc się nieustanie,
co i rusz zahacza o któreś z ekstremów. Na próbę podsumowania dorobku
istotny wpływ ma punkt siedzenia recenzenta. Mój, usytuowany wewnątrz
wydarzeń, utrudnia może obiektywizm.
Spotykając się przed sześciu już laty zdawaliśmy sobie sprawę, że porywamy
się na coś osnutego mgiełką tajemniczych trudności i niebezpieczeństw.
Wiedzieliśmy, że nie będziemy organizacją masową, na której efekty działań
czekają z niecierpliwością rzesze odbiorców, że jesteśmy odmieńcami, dla których
słowo, obraz, dźwięk tworzą subtelny świat wrażliwości na piękno.
Nie ustajemy w nawoływaniu o przyłączanie się do nas. Lista kandydatów
do wspólnej pracy wprawdzie specjalnie się nie wydłuża, jednak
krzepną powoli osobowości, które na niej już się znajdują. (…)

ze wstępu Jurka Szukalskiego

Antologia 2015-2016