II Konkurs Poetycki im. Michała W. Gajdy – rozstrzygnięcie

Protokół z posiedzenia Jury

Konkursu Poetyckiego Michała W. Gajdy

pod hasłem

Iskrzy się niebo gęsto zapisane

lecz nie odczytasz, dla nas to za wysoko

W dniu 14 stycznia 2020 roku Jury w składzie:

Izabela Fietkiewicz-PaszekAneta Kolańczyk i Beata Wicenciak po zapoznaniu się z nadesłanymi zestawami wierszy wyłoniło zwycięzców konkursu:

protokół na stronie konkursu