Maria Duszka i Zbigniew Paprocki – Trzymaj się miłości 05.02.2014

 marysia i zbyszek

arkusz

MARIA DUSZKA

(ur. 1960 r.) mieszka w Sieradzu. Poetka, dziennikarka, bibliotekarka i animatorka kultury. Wydała osiem tomików wierszy. Jej utwory zostały przełożone na języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, serbski, litewski, białoruski, szwedzki, węgierski i esperanto. Były publikowane w czasopismach: „Topos”, „Przekrój”, „Tygiel Kultury”, „Odra”, „Modern Haiku” (USA), „Bdenje” (Serbia), „Reibeisen” (Austria), „Krantai” (Litwa) oraz w antologiach w Serbii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jako dziennikarka współpracuje z miesięcznikiem kulturalnym Łodzi i województwa łódzkiego „Kalejdoskop”.

Jest założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego „Anima”. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu. Należy do oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2010 r. prezentowała swoją twórczość na festiwalu kultury polskiej „PolnischerSommer” w niemieckim landzie Schleswig – Holstein, a w 2013 r. na XX Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj nad Wilią”. W ubiegłym roku otrzymała Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Łódzkiego.

strona autorska

maria

fot. Iza Fietkiewicz-Paszek

ZBIGNIEW PAPROCKI

(ur. 1957) – sieradzki bard, poeta, kompozytor i gitarzysta. W dzieciństwie pobierał prywatne lekcje muzyki u kapelmistrza orkiestry górniczej w Rybniku. Przez wiele lat zaniedbywał swój talent. Był m.in. gastarbeiterem w Niemczech, górnikiem w kopalni węgla kamiennego, jagodziarzem w Bieszczadach i właścicielem firmy remontowej.

Od pięciu lat należy do Koła Literackiego „Anima”. W tym czasie skomponował ponad 50 piosenek do tekstów własnych i ulubionych poetów. W swoim repertuarze ma bardzo zróżnicowane muzycznie utwory: ballady, tanga, walce i piosenki rockowe.

Jest autorem książki dla dzieci pt. „O kogucie listonoszu”. Jego wiersze zostały przełożone na język serbski, angielski i niemiecki. Były opublikowane m.in. w antologii „Contemporary writers of Poland” w Stanach Zjednoczonych.

Swoją twórczość prezentował na wielu spotkaniach literacko-muzycznych, m.in. w: Sieradzu, Praszce, Łasku, Bełchatowie, Poddębicach, Wieluniu, Zgierzu i Łodzi. Wystąpił również w półfinale Międzynarodowego Festiwalu Bardów – OPPA 2009 w Warszawie.

strona autorska

zbyszek

fot. Iza Fietkiewicz-Paszek

Bieszczadnicy – słowa, muzyka i wykonanie Zbigniew Paprocki

Ballada pustelników – słowa: Ptak Piwniczny, muzyka: Zbigniew Paprocki 

calisia.pl

Radio Centrum

1

fot. Iza Fietkiewicz-Paszek

3

calisia.pl

galeria foto