Danecki 21.09.2013

danecki plakat

Ryszard Danecki zmarł 30 listopada 2013

————————————————————————

zaproszenie

Zawsze jest czas teraźniejszy,

czyli literacki Kalisz we wspomnieniach Ryszarda Daneckiego

Spotkanie prowadził i uzupełnił własnymi wspomnieniami Krzysztof Martyna, aforysta i poeta. Ryszard Danecki wspomniał:

  • Macieja Marię Kozłowskiego i Bohdana Adamczaka, literatów i dziennikarzy, kolegów z grupy literackiej „Wierzbak”
  • Zbyszka Kościelaka, felietonistę i dziennikarza, oraz
  • twórców Kaliskiego Klubu Literackiego Ikar 83: Urszulę Zyburę, Marka Brymorę i Krzysztofa Martynę, w 30-tą rocznicę założenia grupy

kolaż danecki

okładki 21.09.2013

l

Bohdan Adamczak, fot. Daniel Aleksandrzak

 

GALERIA ZDJĘĆ

http://lyzkamleka.poezja-art.eu/wp-content/uploads/2013/09/kol.jpg

fot. Paweł Madaj

7 dni.bmp

7 Dni Kalisza, 11.09.2013

ARKUSZ – KALISZ LITERACKI WE WSPOMNIENIACH RYSZARDA DANECKIEGO

Ryszard Danecki (ur. 1931) – autor kilkudziesięciu książek poetyckich i prozatorskich, twórca utworów scenicznych, librett oper kameralnych i kantat, tłumacz poezji, autor wspomnień, dziennikarz. Nosi zaszczytne imię nestora poetów poznańskich. Współzałożyciel legendarnej poznańskiej grupy literackiej „Wierzbak” (m.in. z Maciejem M. Kozłowskim i Bohdanem Adamczakiem). Jego wiersze przetłumaczono na ponad 30 języków – w tym na liczne pozaeuropejskie.

Maciej Maria Kozłowski (1937–2002) – poeta i dziennikarz, związany m.in. z czasopismami ukazującymi się w Poznaniu i Kaliszu, gdzie zajmował się głównie publicystyką kulturalną, krytyką literacką, teatralną i plastyczną. Autor tomików poetyckich: „Niżej człowieka” (1960) i „Osypał się wzrok w dolinę” (2003, wydany pośmiertnie).

Bohdan Adamczak (1935–2013) – prozaik, autor tekstów kabaretowych, dziennikarz. Wydawca i redaktor publikacji teatralnych, plastycznych, katalogów, opracowań graficznych i almanachów. Animator życia artystycznego i kulturalnego Kalisza, inicjator wielu przedsięwzięć, m.in. współtwórca Kaliskich Spotkań Teatralnych. Autor tomu opowiadań „Czerwony dom” (2004).

Zbigniew Kościelak (ur. 1942) – językoznawca, dziennikarz, felietonista. Twórca wierszy, fraszek, tekstów piosenek. Redaktor i autor książek z dziedziny języka, literatury i sportu.

Urszula Zybura (ur. 1952) – aforystka, poetka, esperantystka, wydawca. Jej utwory przetłumaczono na wiele języków. Jest autorką kilkudziesięciu książek i laureatką wielu konkursów literackich. W 1983 roku założyła, a potem prowadziła, Kaliski Klub Literacki „Ikar 83”, do którego należeli m.in. Marek Brymora i Krzysztof Martyna.

Marek Brymora (ur. 1954) – poeta, prozaik. Autor m.in. tomiku poetyckiego „Podwórze”, wydanego przez Wydawnictwo Poznańskie. Laureat niezliczonej liczby konkursów i turniejów poetyckich. Znaczące publikacje prasowe i almanachowe.

Krzysztof Martyna (ur. 1962) – aforysta, poeta, prozaik. Publikacje książkowe, almanachowe, prasowe i internetowe. Twórca wykładów multimedialnych o aforystyce, propagator aforystyki. Laureat licznych konkursów i turniejów literackich.

CKiS zaprasza

Radio Centrum zaprasza

Danecki_02

Od Wierzbaka do Ikara

Życie Kalisza nr 39 25.08.2013

 Życie Kalisza nr 39 25.08.2013