Grupa na Krechę 11.05.2013

Grupa Literyczna na Krechę 11 V 2013

krecha

spotkanie z cyklu „zwiersz się z nami pod wieczór” – prezentacja poetów związanych z Grupą Literyczną na Krechę:

ŁUCJA DUDZIŃSKA – ekonomistka, poetka, animatorka działań kulturalnych, laureatka kilku nominacji na tomy poetyckie oraz licznych nagród i wyróżnień ogólnopolskich konkursów poetyckich (wygrała Slam Poetycki WARTAL 2010, VII OKP im. Michała Kajki 2011, otrzymała nagrodę Tetis 2012 na OKP im. K.K. Baczyńskiego). Publikowała w kilkudziesięciu antologiach, almanachach pokonkursowych oraz w periodykach literackich: m.in. Topos, Arkadia, Odra, Bliza, Wakat, Fraza, Notatnik Satyryczny, Znaj, Nestor, Autograf, Akant, Okolica Poetów. Tłumaczona na język grecki (publikacja PPG) i angielski (na londyńskiej stronie OFF_PRESS). Założyła i prowadzi ogólnopolską Grupę Literyczną NA KRECHĘ (przy ZLP Oddz. Poznań). Redaguje Okowykol literacko-artystyczny. Wiersze Łucji Dudzińskiej zostały wyróżnione na I i II Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim im. Wandy Karczewskiej w Kaliszu. (arkusz: I Turniej Jednego Wiersza 2011. arkusz: II Turniej Jednego Wiersza 2012)

WOJCIECH MICHALEC – poeta, prozaik, handlowiec, rolnik, wolnomyśliciel zafascynowany ideami Wschodu. Laureat licznych konkursów poetyckich. Publikował m.in. w pismach Arkadia, Okowykol, Nowe Zagłębie, Migotania i przejaśnienia, Obok, Sosnart. Wiersz Wojciecha Michalca zdobył 2. nagrodę II Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim im. Wandy Karczewskiej w Kaliszu. (arkusz: II Turniej Jednego Wiersza 2012)

KACPER PŁUSA – pabianiczanin o hippisowskich inklinacjach. Lubi przejeżdżać pociągami przez rzeki. Laureat kilkudziesięciu konkursów poetyckich, m.in. Turnieju Jednego Wiersza podczas festiwalu Złoty Środek Poezji w Kutnie, TJW O Puchar Wina, TJW O Czekan Jacka Bierezina, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka. Publikował w Arteriach, Akancie, Arkadii, Szafie, Gazecie Wyborczej, Wakacie, Cegle. W 2012 ukazała się jego debiutancka książka „Ze skraju i ze światła”, za którą otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Członek Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

KATARZYNA ZAJĄC – ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Wydała tom wierszy „pęknięcia” (2011, nagroda w IV Międzynarodowym Konkursie Poetyckim Liberum Arbitrium O Laur Lipowego Wzgórza). Publikowała w Latarni Morskiej, Frazie, Migotaniach, Nowym Zagłębiu, Śląskiej Strefie Gender, Neurokulturze. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. Przeciw Poetom im. W. Gombrowicza (Sosnowiec), im. R. Wojaczka (Mikołów), im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej (Świdwin), im. J. Kulki (Łomża), im. K. Ratonia (Olkusz).

Prowadzenie: Teresa Rudowicz i Iza Fietkiewicz-Paszek

logokrecha

Grupa Literyczna NA KRECHĘ powstała w ramach Klubu Młodego Literata przy Związku Literatów Polskich O/Poznań i skupia młodych poetów i adeptów poezji, prozy, krytyki literackiej oraz twórców fotografii, muzyki, malarstwa z całej Polski. Grupa Literyczna (jako kontaminacja słów literacko-artystyczna) jest niezrzeszona. Jej programem jest działalność ponad podziałami środowiskowymi i literackimi. Już identyfikuje się z nią ponad 70 twórców. Pomysłodawczynią i kuratorką Grupy NA KRECHĘ od 01.12.2011 roku jest poetka Łucja Dudzińska. Grupa ma na celu społeczne i bezinteresowne upowszechnianie i promocję sztuki, a także rozwój twórczości i twórczej aktywności jej uczestników. W ramach jej działań są inicjowane i organizowane spotkania, wystawy, prezentacje literackie, muzyczne, plastyczne, fotograficzne. Członkowie biorą udział w wielu projektach, warsztatach i akcjach literacko-artystycznych oraz podejmują współpracę z innymi animatorami, grupami, instytucjami. [WIĘCEJ]

G A L E R I A  Z D J Ę Ć

arkusz Grupy Literycznej na Krechę

reportaz krecha