Ludzie spod żagli

Publikacja jest piątym tomem serii wydawniczej Powrót do Karczewskiej

Redaktor serii: Karol Samsel

Copyright edition © Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Krzysztof Schodowski, Karol Samsel,

Ilustracje: © Krzysztof Schodowski

Wstęp: Karol Samsel

Edycja: Roman Rojewski

Korekta: Roman Rojewski i Karol Samsel

Inicjatorem i organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

Publikacja przygotowana w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej jest bezpłatnym materiałem festiwalowym. Projekt zrealizowano przy wsparciu środków finansowych Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą oraz środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skład, łamanie, projekt okładki: bezet@o2.pl

Druk: PRINT GROUP Sp. z o.o. – Szczecin

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

Kalisz 2018 Wydanie III Nakład 250 egz. ISBN 978-83-943931-8-2