Wanda Karczewska, Rezerwat. Tragedia prowincjonalna

Czwarty tom serii Powrót do Karczewskiej

Wanda Karczewska, Tragedia prowincjonalna. Rezerwat

Wstęp: Karol Samsel

Edycja tekstów: Roman Rojewski

Korekta: Roman Rojewski i Karol Samsel

Ilustracje i projekt okładki: Krzysztof Schodowski

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

Kalisz 2017, s. 92

ISBN 978-83-943931-2-0

Karol Samsel: Wanda, której nie znamy /wykład na V OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU POETYCKI< im. W. KARCZEWSKIEJ, Kalisz, 15.11.2015: Karol Samsel: WANDA, KTÓREJ NIE ZNAMY: Listy do Anny Kamieńskiej, „Rezerwat”, „Tragedia prowincjonalna”/