Dokumenty

protokoły z posiedzeń zarządu

protokoły z walnych zebrań członków

 

 

 • bilans 2017
 • rachunek wyników 2017
 • Informacja dodatkowa za 2017
 • Komisja Rewizyjna – protokół z kontroli finansowej za 2017
 • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2017
 • bilans 2018
 • rachunek wyników 2018
 • Informacja dodatkowa za 2018
 • Komisja Rewizyjna – protokół z kontroli finansowej za 2018
 • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2018
 • bilans 2019
 • rachunek wyników 2019
 • Informacja dodatkowa za 2019
 • Komisja Rewizyjna – protokół z kontroli finansowej za 2019
 • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2019
STOWARZYSZENIE DZIAŁA W OPARCIU O FUNDUSZE ZE SKŁADEK, WPŁATY OD SPONSORÓW ORAZ PIENIĄDZE POZYSKANE W PROJEKTACH:
 1. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 67/DK/2011 z dnia 18 IV 2011
 2. I Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, pismo WKST.3033.45.2011 z dnia 22 VII 2011
 3. I Kaliski Tygiel Kulturowy Była tu kiedyś ulica Złota – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/88/WKS/2012 z dnia 13.03.2012
 4. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 47/DK/2012 z dnia 10.04.2012
 5. II Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/172/WKS/2012 z dnia 26.07.2012
 6. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 7/DK/2013 z dnia 22 III 2013
 7. III Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/185/WKS/2013 z dnia 8 X 2013
 8. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 42/DK/2014 z dnia 11 IV 2014
 9. IV Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa UA/192/WKS/2014 z dnia 22 IX 2014
 10. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 39/DK/2015 z dnia 14 maja 2015
 11. V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/158/WKS/2015 z dnia 16 września 2015
 12. Nowe Wyzwolenie – aktywizacja poprzez teatr – umowa nr 26/2015/WW z dnia 9 czerwca 2015 w ramach konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 dofinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (stowarzyszenie było patronem grupy nieformalnej)
 13. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 75/DK/2016 z dnia 20 kwietnia 2016
 14. VI Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/170/WKST/2016 z dnia 7 września 2016
 15. Kaliska Gra Planszowa – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr DE/104/2016 z dnia 24 października 2016
 16. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 112/DK/2017 z dnia 25 kwietnia 2017
 17. Kalisz – Jerusza Shalom – spektakl plenerowy na terenie Zamku w Gołuchowie – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 72/DK/2017 z dnia 25 kwietnia 2017
 18. VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 75/DK/2017 z dnia 25 kwietnia 2017
 19. VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/147/WKST/2017 z dnia 3 lipca 2017
 20. Chrońmy siebie – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr DE/18/2017 z 29.05.2017
 21. VIII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 134/DK/2018 z dnia 26 kwietnia 2018
 22. VIII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/149/WKST/2018 z dnia 10 maja 2018
 23. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 133/DK/2018 z dnia 20 kwietnia 2018
 24. Wydanie książki Wszystko dla Pań – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/224/WKST/2018 z dnia 26 lipca 2018
 25. Kobiety w historii Kalisza. Działania edukacyjne i kulturalne wokół książki Wszystko dla Pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu i okolicy Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/16/WSR/2018 z dnia 03 września 2018
 26. Publikacja książki Wszystko dla Pań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 291/DK/2018 z dnia 18 września 2018
 27. One Day in Calisia – cykl warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/112/WKST/2019 z dnia 15 marca 2019
 28. IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/111/WKST/2019 z dnia 15 marca 2019
 29. IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 90/DK/2019 z dnia 16 kwietnia 2019
 30. Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 91/DK/2019 z dnia 15 kwietnia 2019
 31. I tak właśnie kończy się świat. Nie hukiem a skomleniem. Spektakl oparty na najnowszej poezji polskiej. – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 92/DK/2019 z dnia 16 kwietnia 2019
 32. wydanie książki pt. Adam Sztark. Opowieść o odwadze – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr UA/237/WKST/2019 z dnia 3 września 2019